עבור לתוכן

איך להתגבר על הפחד מפני המוות?‏

איך להתגבר על הפחד מפני המוות?‏

תשובת המקרא

המוות הוא אויב, ולכן אנו בצדק חוששים מפניו ונוקטים צעדים סבירים כדי לשמור על חיינו (‏קורינתים א’. ט”ו:26‏). עם זאת, פחד לא־הגיוני מפני המוות, פחד הנשען על שקרים או אמונות תפלות, גורם לאנשים להיות ”נתונים בעבדות כל ימי חייהם” (‏עברים ב’:15‏). ידיעת האמת תשחרר אותך מן הפחד החולני מפני המוות — פחד שעלול לגזול ממך את היכולת ליהנות מן החיים (‏יוחנן ח’:32‏).‏

האמת על המוות

  • המתים אינם מודעים למאומה (‏תהלים קמ”ו:4‏). המקרא משווה את המוות לשינה, ולכן אינך צריך לפחד שתסבול מכאבים או מייסורים לאחר מותך (‏תהלים י”ג:4;‏ יוחנן י”א:14-11‏).‏

  • המתים אינם יכולים להזיק לנו. אחרי מותם, גם אויבים אלימים נקראים בכתבי־הקודש ”רפאים”, כלומר, נטולי כוח (‏משלי כ”א:16‏). המקרא מציין ש’גם שנאתם וגם קנאתם כבר אבדה’ (‏קהלת ט’:6‏).‏

  • המוות אינו בהכרח הסוף המוחלט של האדם. באמצעות תחיית המתים ישיב אלוהים לחיים את ישני אדמת העפר (‏יוחנן ה’:28, 29;‏ מעשי השליחים כ”ד:15‏).‏

  • אלוהים מבטיח שיום יבוא ו”המוות לא יהיה עוד” (‏ההתגלות כ”א:4‏). באשר ליום זה אומר המקרא: ”צדיקים יִירשו ארץ, וישכנו לעד עליה”, ולא תהיה להם שום סיבה לפחד מפני המוות (‏תהלים ל”ז:29‏).‏