עבור לתוכן

האם פוליגמיה מותרת?‏

האם פוליגמיה מותרת?‏

תשובת המקרא

לזמן מה התיר אלוהים לגברים לשאת יותר מאישה אחת (‏בראשית ד’:19; ט”ז:1–4; כ”ט:29-18‏). אך אלוהים לא הנהיג את מנהג הפוליגמיה (ריבוי נשים). הוא נתן לאדם הראשון רק אישה אחת.‏

אלוהים הסמיך את ישוע המשיח להשיב על כנה את אמת המידה המקורית שלו: מונוגמיה (‏יוחנן ח’:28‏). כאשר שאלו את ישוע שאלה בנוגע לנישואין, הוא ציין: ”הבורא ברא אותם זכר ונקבה מבראשית ואמר: ’על כן יעזוב איש את אביו ואת אימו וידבק באשתו ויהיו שניהם לבשר אחד’” (‏מתי י”ט:4, 5‏).‏

אחד מתלמידיו של ישוע כתב מאוחר יותר בהשראת אלוהים: ”תהיה נא לכל איש אישה, ולכל אישה יהיה בעל” (‏קורינתים א’. ז’:2‏). כמו כן, המקרא מציין שכל גבר נשוי בקהילה המשיחית המקבל תפקידי אחריות מיוחדים חייב להיות ”בעל לאישה אחת” (‏טימותיאוס א’. ג’:2,‏ 12‏).‏