עבור לתוכן

האם המקרא מדבר על הפלות?‏

האם המקרא מדבר על הפלות?‏

תשובת המקרא

החיים קדושים בעיני אלוהים, ובעיניו גם עובר בראשית התהוותו הוא יצור חי וייחודי. דוד המלך כתב בהשראת הרוח את הדברים הבאים על אודות אלוהים: ”‏גולמי [עובר בראשית התהוותו] ראו עיניך‏” (‏תהלים קל”ט:16‏). אלוהים ציין שאם אדם פגע בעובר ברחם אימו היה עליו לתת על כך את הדין. מכאן שבעיניו הריגת תינוק שטרם נולד היא רצח (‏שמות כ’:13; כ”א:22, 23‏).‏

אבל מה אם בזמן הלידה מתעורר מצב חירום המאלץ את הזוג לבחור בין חיי האם לחיי התינוק? במקרה כזה יהיה על הזוג להחליט את מי מבין השניים יש לנסות להציל.‏