עבור לתוכן

מי כתובים ב”ספר החיים”?‏

מי כתובים ב”ספר החיים”?‏

תשובת המקרא

‏”ספר החיים”, שנקרא גם ”מגילת החיים” או ”ספר זיכרון”, מכיל את שמותיהם של האנשים הצפויים לקבל את מתת חיי הנצח (‏ההתגלות ג’:5; כ’:12;‏ מלאכי ג’:16‏). אלוהים מחליט אילו שמות ייכתבו בספר זה, וזאת על סמך צייתנותו ונאמנותו של הפרט (‏יוחנן ג’:16;‏ יוחנן א’. ה’:3‏).‏

כל אחד ממשרתיו הנאמנים של אלוהים שמורים בזיכרונו, והוא כביכול כותב את שמותיהם בספרו ’מאז נוסד עולם’ האנושות (‏ההתגלות י”ז:8‏). הבל הנאמן היה ככל הנראה הראשון ששמו נכתב בספר החיים (‏עברים י”א:4‏). עם זאת, לא מדובר ברשימת שמות סתמית; ספר החיים מוכיח שיהוה הוא אל אוהב אשר ”מכיר... את השייכים לו” (‏טימותיאוס ב’. ב’:19;‏ יוחנן א’. ד’:8‏).‏

האם אדם יכול להימחק מ”ספר החיים”?‏

כן. אלוהים אמר על אנשים מרדנים מקרב עם ישראל הקדום: ”מי אשר חטא לי, אמחנו מספרי” (‏שמות ל”ב:33‏). אבל אם נשמור אמונים לאלוהים, יישארו שמותינו כתובים ב”מגילת החיים” (‏ההתגלות כ’:12‏).‏