עבור לתוכן

האם מלכות אלוהים שוכנת בלבך?‏

האם מלכות אלוהים שוכנת בלבך?‏

תשובת המקרא

לא, מלכות אלוהים אינה מצב בלבם של המשיחיים.‏ * המקרא מצביע על מיקומה האמיתי כאשר הוא מכנה אותה ”מלכות שמיים” (‏מתי ד’:17‏). שים לב כיצד המקרא מראה שהיא ממשלה אמיתית השולטת מן השמיים.‏

  • למלכות אלוהים יש שליטים, נתינים, חוקים וסמכות לבצע את רצון אלוהים בשמיים ובארץ (‏מתי ו’:10;‏ ההתגלות ה’:10‏).‏

  • ממשלתו, או מלכותו, של אלוהים תמשול על אנשים מ”כל העמים, האומות והלשונות” עלי אדמות (‏דניאל ז’:13, 14‏). סמכות שלטונה אינה נובעת מנתיניה אלא ישירות מאלוהים (‏תהלים ב’:6-4;‏ ישעיהו ט’:6‏).‏

  • ישוע אמר לשליחיו הנאמנים שהם יצטרפו אליו במלכות השמיים ושם ’ישבו על כיסאות’ מלכות (‏לוקס כ”ב:28,‏ 30‏).‏

  • למלכות יש אויבים, אשר אותם היא תשמיד (‏תהלים ב’:1, 2,‏ 8, 9; ק”י:1, 2;‏ קורינתים א’. ט”ו:25, 26‏).‏

המקרא אינו מלמד שמלכות השמיים שוכנת בלבך במובן זה שהיא שולטת באמצעות לב האדם. עם זאת, המקרא כן מראה ש”בשורת המלכות” או ’‏הבשורה הטובה על המלכות‏’ יכולה וצריכה להשפיע על לבנו (‏מתי י”ג:19; כ”ד:14‏).‏

מה פירוש ההצהרה ”מלכות אלוהים בקרבכם היא”?‏

יש שהתבלבלו לגבי מיקומה של המלכות לאחר שקראו בתרגומים מסוימים את הכתוב בלוקס י”ז:21‏. לדוגמה, תרגום המלך ג’יימס לאנגלית אומר: ”מלכות אלוהים בתוככם היא”. כדי להבין את הפסוק נכונה, יש להביא בחשבון את ההקשר.‏

מלכות אלוהים לא הייתה בלבם של מתנגדיו העיקשים והרצחניים של ישוע

ישוע דיבר אל הפרושים, קבוצה של מנהיגי דת אשר התנגדו לו והיו שותפים למזימה להוציאו להורג (‏מתי י”ב:14;‏ לוקס י”ז:20‏). האם הגיוני לחשוב שהמלכות הייתה מצב כלשהו בלבבם העיקש? ישוע אמר להם: ”בפנים [אתם] מלאים צביעות ורשע” (‏מתי כ”ג:27, 28‏).‏

תרגומים אחרים מבהירים בדייקנות את הצהרתו של ישוע המופיעה בלוקס י”ז:21‏: ”מלכות אלוהים נמצאת כאן עמכם” ‏(ההדגשה שלנו; Contemporary English Version). ”מלכות אלוהים בקרבכם היא” (‏תרגום עולם חדש של כתבי־הקודש היווניים‏). מלכות אלוהים הייתה ’עם’ הפרושים או ’בקרבם’ במובן זה שישוע, אשר נתמנה על־ידי אלוהים להיות המלך במלכות, ניצב מולם (‏לוקס א’:32, 33‏).‏

^ ס' 3 זרמים רבים בנצרות מלמדים שמלכות אלוהים שוכנת בתוך האדם או בלבו. לדוגמה, בארצות הברית הצהירה הוועידה הבפטיסטית הדרומית שמלכות אלוהים היא בין היתר ”שלטון אלוהים המקנן בלבו ובחייו של הפרט”. בדומה לכך, בספרו ישוע מנצרת ‏(Jesus of Nazareth) ציין האפיפיור בנדיקטוס ה־16 כי ”מלכות אלוהים באה באמצעות לב שומע”.‏