עבור לתוכן

מי הייתה אשתו של קין?‏

מי הייתה אשתו של קין?‏

תשובת המקרא

קין, הבן הבכור של הזוג האנושי הראשון, התחתן עם אחותו או עם קרובת משפחה אחרת. מסקנה זו עולה לאור הכתוב במקרא לגבי קין ומשפחתו.‏

עובדות לגבי קין ומשפחתו

  • כל בני המין האנושי הם צאצאיהם של אדם וחוה. ‏”מאדם אחד יצר [אלוהים] את כל העמים כדי שישבו על פני כל הארץ” (‏מעשי השליחים י”ז:26‏). אשתו של אדם הראשון, חוה, הפכה ל”אם כל חי” (‏בראשית ג’:20‏). מכאן שקין נשא לאישה אחת מצאצאיהם של אדם וחוה.‏

  • קין והבל היו ילדיה הראשונים, אך לא היחידים, של חוה ‏(‏בראשית ד’:1, 2‏). לאחר שגורש קין כעונש על רצח אחיו, הוא הביע את החשש ש”כל מוצאי יהרגני” (‏בראשית ד’:14‏). ממי חשש קין? במקרא נאמר על אדם הראשון: ”ויולד בנים ובנות” ‏(‏בראשית ה’:4‏). צאצאיהם האחרים של אדם וחוה הם מי שעלולים היו להרגו.‏

  • בראשית ימי האנושות נישואי אחים לא היו דבר חריג. לדוגמה, אברהם, משרת אלוהים נאמן, נשא לאישה את אחותו למחצה (‏בראשית כ’:12‏). נישואין כאלה נאסרו לראשונה בתורת משה, שנכתבה מאות שנים לאחר ימי קין (‏ויקרא י”ח:9,‏ 12, 13‏). ככל הנראה, באותם ימים הסיכון למומים מולדים אצל ילדים שנולדו לבני משפחה מדרגה ראשונה היה נמוך מבימינו.‏

  • המקרא מציג את תולדות אדם וחוה וילדיהם כהיסטוריה מדויקת. שושלות יוחסין מפורטות המגיעות עד לאדם הראשון נמצאות לא רק בספר בראשית, שנכתב בידי משה, אלא גם בכתביהם של ההיסטוריונים עזרא ולוקס (‏בראשית ה’:5-3;‏ דברי הימים א’. א’:4-1;‏ לוקס ג’:38‏). אחרים מכותבי המקרא התייחסו לסיפורו של קין כעובדה היסטורית (‏עברים י”א:4;‏ יוחנן א’. ג’:12;‏ יהודה 11‏).‏