עבור לתוכן

האם המקרא מציג את מחשבות אלוהים?‏

האם המקרא מציג את מחשבות אלוהים?‏

תשובת המקרא

כותבי מקרא רבים מציינים שהדברים שכתבו היו בהכוונת אלוהים. תן דעתך לדוגמאות הבאות:‏

  • המלך דוד: ”רוח יהוה דיבר בי, ומילתו על לשוני” (‏שמואל ב’. כ”ג:1, 2‏).‏

  • הנביא ישעיהו: ”כה אמר אדני יהוה צבאות” (‏ישעיהו כ”ב:15‏).‏

  • השליח יוחנן: ”התגלות מאת ישוע המשיח, שאותה נתן לו אלוהים” (‏ההתגלות א’:1‏).‏