עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עדי־יהוה

עברית

מה תבצע מלכות אלוהים?‏

מה תבצע מלכות אלוהים?‏

תשובת המקרא

מלכות אלוהים תתפוס את מקומן של כל ממשלות האדם ותשלוט על כדור הארץ כולו (‏דניאל ב’:44;‏ ההתגלות ט”ז:14‏). כאשר זה יקרה, מלכות אלוהים...‏

  • תביא לקצם של עושי הרע הפוגעים בכולנו בגלל התנהגותם האנוכית. ”‏רשעים מארץ ייכרתו‏” (‏משלי ב’:22‏).‏

  • תשים סוף למלחמות. אלוהים ’‏ישבית מלחמות עד קצה הארץ‏’ (‏תהלים מ”ו:10‏).‏

  • תביא לכך שכל יושבי תבל ייהנו משגשוג ומביטחון. ”‏וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו ואין מחריד‏” (‏מיכה ד’:4‏).‏

  • תהפוך את כדור הארץ לגן עדן. ”‏ישושום מדבר וצייה, ותגל ערבה ותפרח כחבצלת‏” (‏ישעיהו ל”ה:1‏).‏

  • תספק לכולם עבודה מהנה ומספקת. אלוהים מבטיח שמשרתיו ייהנו עד תום ממעשה ידיהם ושהם ”‏לא ייגעו [יעמלו] לריק‏” (‏ישעיהו ס”ה:23-21‏).‏

  • תמגר את המחלות. ”‏בל יאמר שכן: ’חליתי’‏‏” (‏ישעיהו ל”ג:24‏).‏

  • תשחרר אותנו מכבלי הזקנה. באותם ימים כל אדם קשיש ”‏ישוב לימי עלומיו‏” (‏איוב ל”ג:25‏).‏

  • תקים את המתים לתחייה. ”‏כל שוכני הקברים ישמעו את קולו [של ישוע] ויצאו‏” (‏יוחנן ה’:28, 29‏).‏