עבור לתוכן

מה תבצע מלכות אלוהים?‏

מה תבצע מלכות אלוהים?‏

תשובת המקרא

 מלכות אלוהים תתפוס את מקומן של כל ממשלות האדם ותשלוט על כדור הארץ כולו (‏דניאל ב׳:‏44;‏ ההתגלות ט״ז:‏14‏)‏.‏ כאשר זה יקרה,‏ מלכות אלוהים.‏.‏.‏

  •   תביא לקצם של עושי הרע הפוגעים בכולנו בגלל התנהגותם האנוכית.‏ ”‏רשעים מארץ ייכרתו”‏ (‏משלי ב׳:‏22‏)‏.‏

  •   תשים סוף למלחמות.‏ אלוהים ’‏ישבית מלחמות עד קצה הארץ’‏ (‏תהלים מ״ו:‏9‏)‏.‏

  •   תביא לכך שכל יושבי תבל ייהנו משגשוג ומביטחון.‏ ”‏וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו ואין מחריד”‏ (‏מיכה ד׳:‏4‏)‏.‏

  •   תהפוך את כדור הארץ לגן עדן.‏ ”‏ישושום מדבר וצייה,‏ ותגל ערבה ותפרח כחבצלת”‏ (‏ישעיהו ל״ה:‏1‏)‏.‏

  •   תספק לכולם עבודה מהנה ומספקת.‏ אלוהים מבטיח שמשרתיו ייהנו עד תום ממעשה ידיהם ושהם ”‏לא ייגעו [‏יעמלו]‏ לריק”‏ (‏ישעיהו ס״ה:‏21–23‏)‏.‏

  •   תמגר את המחלות.‏ ”‏בל יאמר שכן:‏ ’‏חליתי’‏”‏ (‏ישעיהו ל״ג:‏24‏)‏.‏

  •   תשחרר אותנו מכבלי הזקנה.‏ באותם ימים כל אדם קשיש ”‏ישוב לימי עלומיו”‏ (‏איוב ל״ג:‏25‏)‏.‏

  •   תקים את המתים לתחייה.‏ ”‏כל שוכני הקברים ישמעו את קולו [‏של ישוע]‏ ויצאו”‏ (‏יוחנן ה׳:‏28,‏ 29‏)‏.‏