עבור לתוכן

מה יש למקרא לומר על פורנוגרפיה? האם יש פסול ב”סייבר סקס”?‏

מה יש למקרא לומר על פורנוגרפיה? האם יש פסול ב”סייבר סקס”?‏

תשובת המקרא

המקרא אינו מתייחס במישרין לפורנוגרפיה, ל”סייבר סקס” או לדברים דומים. אך הוא כן מציין מפורשות מהי השקפת אלוהים על מעשים המעודדים קיום יחסי מין מחוץ לנישואין או מקדמים תפיסות מעוותות לגבי מין. שים לב לפסוקים הבאים:‏

  • ”המיתו את איברי גופכם אשר על הארץ באשר לזנות, לטומאה, לתיאבון מיני” (‏קולוסים ג’:5‏). הצפייה בפורנוגרפיה אינה ממיתה תאוות פסולות אלא דווקא מעוררת אותן. היא הופכת את האדם לטמא בעיני אלוהים.‏

  • ”כל המתבונן ממושכות באישה מתוך תשוקה אליה, כבר נאף עמה בלבו” (‏מתי ה’:28‏). תמונות של מעשים מיניים לא־מוסריים מציתות בשכל מחשבות פסולות המובילות למעשים פסולים.‏

  • ”אף אל תדברו ביניכם על זנות ועל כל טומאה או על חמדנות” (‏אפסים ה’:3‏). אל לנו אפילו לדבר לשם הנאה על אי־מוסריות מינית, לא כל שכן לצפות במעשים כאלה או לקרוא עליהם.‏

  • ”מעשי הבשר נראים בבירור, והם זנות, טומאה, ... וכדומה. בעניין דברים אלה אני מזהיר אתכם מראש, כפי שכבר הזהרתי אתכם, שעושי מעשים כאלה לא יירשו את מלכות אלוהים” (‏גלטים ה’:19–21‏). בעיני אלוהים, מי שצופים בפורנוגרפיה או מעורבים ב”סייבר סקס”, בשיחות ארוטיות או ב”סקסטינג” טמאים מבחינה מוסרית. אם מעשים אלה יהפכו לנו להרגל, אנו עלולים לאבד לגמרי את חסד אלוהים.‏