תשובת המקרא

המילים ”להיוולד מחדש” מתייחסות להתחלה חדשה ביחסים שבין אלוהים לאדם שנולד מחדש (‏יוחנן ג’:3,‏ 7‏). אלוהים מאמץ כילדיו את הנולדים מחדש (‏רומים ח’:15, 16;‏ גלטים ד’:5;‏ יוחנן א’. ג’:1‏). בדומה למי שעוברים תהליך אימוץ חוקי, הם מתנסים בשינוי מעמד והופכים לחלק ממשפחתו של אלוהים (‏קורינתים ב’. ו’:18‏).‏

מדוע האדם נולד מחדש?‏

ישוע אמר: ”מי שלא ייוולד מחדש לא יוכל לראות את מלכות אלוהים” (‏יוחנן ג’:3‏). לפיכך הלידה מחדש מכינה את האדם למלוך עם המשיח במלכות אלוהים. מלכות זו מולכת מן השמיים, ולכן המקרא מציין ש’הלידה החדשה’ מעניקה נחלה ’השמורה בשמיים’ (‏פטרוס א’. א’:3, 4‏). למי שנולדים מחדש מוענק השכנוע הפנימי שהם ’ימלכו יחד’ עם המשיח (‏טימותיאוס ב’. ב’:12;‏ קורינתים ב’. א’:21, 22‏).‏

כיצד נולד האדם מחדש?‏

כשישוע דן בנושא, הוא ציין שמי שנולד מחדש ”ייוולד מן המים ומן הרוח” (‏יוחנן ג’:5‏). מילים אלה מתייחסות לטבילה במים ולטבילה ברוח הקודש שבאה אחריה (‏מעשי השליחים א’:5; ב’:4-1‏).‏

ישוע היה האדם הראשון שנולד מחדש. הוא נטבל בנהר הירדן, ולאחר מכן אלוהים משח (או הטביל) אותו ברוח הקודש. מכאן שישוע נולד מחדש כבן רוחני של אלוהים והייתה לו התקווה לשוב לחיות בשמיים (‏מרקוס א’:11-9‏). אלוהים הגשים תקווה זו כאשר הקים את ישוע לתחיה כיצור רוחני (‏מעשי השליחים י”ג:33‏).‏

אחרים שנולדים מחדש נטבלים גם הם במים לפני שהם מקבלים את רוח הקודש * (‏מעשי השליחים ב’:38,‏ 41‏). בעקבות זאת הם מחזיקים בתקווה הוודאית לחיות בשמיים, ואלוהים יגשים תקווה זו כאשר יקים אותם לתחייה (‏קורינתים א’. ט”ו:49-42‏).‏

תפיסות מוטעות לגבי הלידה מחדש

תפיסה מוטעית: האדם חייב להיוולד מחדש כדי להיוושע או כדי להיות משיחי.‏

עובדה: קורבנו של ישוע מספק ישועה לא רק למי שנולדים מחדש כמי שימלכו עם המשיח מן השמיים, אלא גם לנתינים הארציים של מלכות אלוהים (‏יוחנן א’. ב’:1, 2;‏ ההתגלות ה’:9, 10‏). לקבוצה שנייה זו של משיחיים מוענקת ההזדמנות לחיות לנצח בגן עדן עלי אדמות (‏תהלים ל”ז:29;‏ מתי ו’:9, 10;‏ ההתגלות כ”א:5-1‏).‏

תפיסה מוטעית: אפשר לבחור להיוולד מחדש.‏

עובדה: ההזדמנות לכונן יחסים עם אלוהים ולהיוושע פתוחה בפני הכול (‏טימותיאוס א’. ב’:3, 4;‏ יעקב ד’:8‏). עם זאת, אלוהים בוחר את מי שייוולדו מחדש, או יימשחו ברוח הקודש. לפי המקרא, הלידה מחדש ”אינה תלויה בזה שרוצה או בזה שמתאמץ, אלא באלוהים” (‏רומים ט’:16‏). את המילים ”ייוולד מחדש” אפשר לתרגם גם כ”ייוולד מלמעלה”, וזו ראיה נוספת לכך שבחירתם של הנולדים מחדש באה ”מלמעלה”, כלומר מאלוהים (‏יוחנן ג’:3‏, הערת שוליים).‏

^ ס' 9 מקרה יוצא דופן אחד היה זה של קורנליוס ומי שהיו אתו (‏מעשי השליחים י’:48-44‏).‏