עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עדי־יהוה

עברית

מהי תחיית המתים?‏

מהי תחיית המתים?‏

תשובת המקרא

הצירוף ”תחיית מתים” במקרא נגזר מן המילה היוונית אנַסטָסיס, שפירושה ”להקים” או ”לעמוד שוב”. המוקם לתחייה קם מן המתים ושב להיות האדם שהיה לפני מותו (‏קורינתים א’. ט”ו:12, 13‏).

הצירוף ”תחיית מתים” אומנם אינו מופיע בתנ”ך, אך מושג התחייה מוזכר בו. לדוגמה, באמצעות הנביא הושע הבטיח אלוהים: ”מיד שאול אפדם, ממוות אגאלם” (‏הושע י”ג:14;‏ איוב י”ד:15-13;‏ ישעיהו כ”ו:19;‏ דניאל י”ב:2,‏ 13‏).‏

היכן יוקמו המתים לתחייה? אנשים מסוימים מוקמים לתחייה שמימית כדי למלוך ביחד עם המשיח (‏קורינתים ב’. ה’:1;‏ ההתגלות ה’:9, 10‏). המקרא מכנה תחייה זו ’התחייה הראשונה’ ו’התחייה המוקדמת’, והדבר מעיד על כך שצפויה תחייה נוספת (‏ההתגלות כ’:6;‏ פיליפים ג’:11‏). תחייה שנייה זו היא ארצית, ובמהלכה יוקמו רובם המכריע של מתי האנושות כדי לחיות כאן עלי אדמות (‏תהלים ל”ז:29‏).‏

כיצד יוקמו המתים לתחייה? אלוהים נתן לישוע את הכוח להקים את המתים לתחייה (‏יוחנן י”א:25‏). ישוע ישיב לחיים את ”כל שוכני הקברים”, ויחזיר לכל אחד ואחד מהם את זהותו, אישיותו וזיכרונותיו הייחודיים (‏יוחנן ה’:28, 29‏). המוקמים לתחייה השמימית מקבלים גוף רוחני, והמוקמים לתחייה הארצית יקבלו גוף גשמי בריא ושלם (‏ישעיהו ל”ג:24; ל”ה:5, 6;‏ קורינתים א’. ט”ו:44-42,‏ 50‏).‏

מי יוקמו לתחייה? לפי המקרא ”תהיה תחייה הן של הצדיקים והן של הלא־צדיקים” (‏מעשי השליחים כ”ד:15‏). הצדיקים כוללים אנשים נאמנים כגון נוח, שרה ואברהם (‏בראשית ו’:9;‏ עברים י”א:11;‏ יעקב ב’:21‏). הלא־צדיקים כוללים את מי שלא עמדו בסטנדרטים של אלוהים הואיל ולא הייתה להם ההזדמנות ללמוד עליהם ולחיות על־פיהם.‏

עם זאת, מי שהפכו לרשעים חסרי תקנה לא יוקמו לתחייה. במותם הם נידונים לאבדון עולם ללא כל תקווה לשוב לחיים (‏מתי כ”ג:33;‏ עברים י’:26, 27‏).‏

מתי תתרחש תחיית המתים? במקרא נובא שהתחייה לחיים שמימיים תתרחש במהלך תקופת נוכחות המשיח, שהחלה ב־1914 (‏קורינתים א’. ט”ו:23-21‏). התחייה הארצית תתרחש במהלך אלף שנות שלטונו של ישוע המשיח, אשר במהלכן יהפוך כדור הארץ לגן עדן (‏לוקס כ”ג:43;‏ ההתגלות כ’:6,‏ 12, 13‏).‏

מדוע הגיוני להאמין בתחיית המתים? המקרא מספק תיאורים מפורטים של תשעה נסי תחייה, ולכל אחד מהם היו עדי ראייה (‏מלכים א’. י”ז:24-17;‏ מלכים ב’. ד’:37-32; י”ג:20, 21;‏ לוקס ז’:17-11; ח’:56-40;‏ יוחנן י”א:44-38;‏ מעשי השליחים ט’:42-36; כ’:12-7;‏ קורינתים א’. ט”ו:6-3‏). הקמתו של אלעזר לתחייה בידי ישוע ראויה במיוחד לציון, מפני שאלעזר היה מת כבר ארבעה ימים, וישוע חולל את הנס לנגד עיניהם של המוני אנשים (‏יוחנן י”א:39,‏ 42‏). אפילו מתנגדיו של ישוע לא יכלו להכחיש את המקרה; במקום זאת, הם זממו להרוג את ישוע ואת אלעזר גם יחד (‏יוחנן י”א:47,‏ 53; י”ב:11-9‏).‏

המקרא מראה שלאלוהים יש גם היכולת וגם הרצון להקים את המתים לתחייה. הוא שומר בזיכרונו הבלתי מוגבל מידע מפורט על כל אדם ואדם שהוא מתכוון להקים לתחייה בכוחו העצום (‏איוב ל”ז:23;‏ מתי י’:30;‏ לוקס כ’:37, 38‏). אלוהים מסוגל להקים את המתים לתחייה וגם נכסף לעשות זאת! באשר לתחייה העתידית אומר המקרא על אלוהים: ”למעשה ידיך תכסוף” (‏איוב י”ד:15‏).‏

תפיסות מוטעות לגבי תחיית המתים

מיתוס: בתחיית המתים מתאחדת הנפש עם הגוף.‏

עובדה: המקרא מלמד שהנפש היא האדם בכללותו‏, ולא חלק מסוים שממשיך לחיות לאחר המוות (‏בראשית ב’:7;‏ יחזקאל י”ח:4‏). מי שמוקם לתחייה אינו מתאחד עם הנפש שלו; הוא נברא מחדש כנפש חיה.

מיתוס: חלק מן המתים יקומו לתחייה ומייד לאחר מכן יושמדו.‏

עובדה: המקרא אומר ש”מי שעשו מעשים נתעבים תהיה תקומתם למשפט” (‏יוחנן ה’:29‏). אך משפט זה יתבסס על מה שהם יעשו אחרי תחייתם ולא על מה שהם עשו לפני כן. ישוע אמר: ”המתים ישמעו את קולו של בן אלוהים, ומי שיקשיבו לו יחיו” (‏יוחנן ה’:25‏). מי ש”יקשיבו” או יצייתו לדברים שילמדו אחרי תחייתם יזכו לכך ששמותיהם ייכתבו ב”‏מגילת החיים‏” (‏ההתגלות כ’:12, 13‏).‏

מיתוס: מי שיקום לתחייה יקבל בדיוק את אותו הגוף שהיה לו לפני מותו.‏

עובדה: לאחר המוות נרקב גוף האדם ומתפורר (‏קהלת ג’:19, 20‏).‏