עבור לתוכן

מהי מלכות אלוהים?‏

מהי מלכות אלוהים?‏

תשובת המקרא

מלכות אלוהים היא ממשלה ממשית שייסד יהוה אלוהים. ”מלכות אלוהים” מכונה במקרא גם ”מלכות שמיים” מכיוון שמקום מושבה בשמיים (‏מרקוס א’:14, 15;‏ מתי ד’:17‏). ישנם מאפיינים משותפים רבים בינה לבין ממשלות האדם, אך יחד עם זאת היא נעלה מהן מכל הבחינות.‏

  • שליטים. אלוהים מינה את ישוע המשיח לשמש כמלך במלכותו ונתן לו סמכות רבה העולה בהרבה על סמכותו של כל שליט בשר ודם (‏מתי כ”ח:18‏). ישוע משתמש בסמכות זו רק לטובה, שהרי הוא כבר הוכיח שהוא מנהיג ישר ורחום (‏מתי ד’:23;‏ מרקוס א’:40, 41; ו’:34-31;‏ לוקס ז’:17-11‏). בהדרכת אלוהים בחר ישוע אנשים מכל העמים על מנת שיהיו לצדו בשמיים ו”ימלכו על הארץ” ביחד אתו (‏ההתגלות ה’:9, 10‏).‏

  • משך השלטון. בניגוד לממשלות אנוש שקמות ונופלות, מלכות אלוהים ”לא תחרב לעולם” (‏דניאל ב’:44‏).‏

  • נתינים. כל המקיימים את דרישותיו של אלוהים יכולים להיות נתינים של המלכות, ואין זה משנה מהו מוצאם או מקום לידתם (‏מעשי השליחים י’:34, 35‏).‏

  • חוקים. החוקים, או המצוות, של מלכות אלוהים אינם מסתכמים באיסורים על התנהגות פסולה. הם עוזרים לנתיני המלכות לפתח ערכי מוסר גבוהים. לדוגמה, במקרא נאמר: ”’ואהבת את יהוה אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל שכלך’. זוהי המצווה הגדולה ביותר והראשונה. השנייה דומה לה: ’ואהבת לרעך כמוך’” (‏מתי כ”ב:39-37‏). אהבה לאלוהים ולרע מניעה את נתיני המלכות לפעול לטובתו המרבית של הזולת.‏

  • חינוך. מלכות אלוהים לא רק מציבה סטנדרטים גבוהים לנתיניה, אלא גם מלמדת אותם כיצד לעמוד בסטנדרטים הללו (‏ישעיהו מ”ח:17, 18‏).‏

  • מטרה. מטרת המלכות היא לא להעשיר את מי שעומדים בראשה על חשבון הנתינים, אלא להגשים את רצון אלוהים ולממש את הבטחתו שאוהביו יחיו לנצח בגן עדן עלי אדמות (‏ישעיהו ל”ה:1,‏ 5, 6;‏ מתי ו’:10;‏ ההתגלות כ”א:4-1‏).‏