עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עדי־יהוה

עברית

מהי ישועה?‏

מהי ישועה?‏

תשובת המקרא

כותבי המקרא השתמשו לעיתים במילים ’ישועה’ ו’הצלה’ כדי לתאר גאולה של אדם ממצב מסוכן או מאבדון (‏שמות י”ד:13, 14;‏ מעשי השליחים כ”ז:20‏). אך פעמים רבות מילים אלה מתייחסות לגאולה מן החטא (‏מתי א’:21‏). הואיל והגורם למוות הוא החטא, מי שנושעים מן החטא מחזיקים בתקווה לחיות לנצח (‏יוחנן ג’:16, 17‏).‏ *

מהי הדרך לישועה?‏

כדי להיוושע עליך לגלות אמונה בישוע ולהוכיח אמונה זו על־ידי קיום מצוותיו (‏מעשי השליחים ד’:10,‏ 12;‏ רומים י’:9, 10;‏ עברים ה’:9‏).‏

המקרא מראה שחובה לעשות מעשים, או פעלים המבטאים ציות, על מנת להוכיח שאמונתנו היא אמונה חיה (‏יעקב ב’:24,‏ 26‏). אבל זה לא אומר שאפשר להרוויח את הישועה. זו ”מתנת אלוהים” המבוססת על ’חסדו’ (‏אפסים ב’:8, 9‏).‏

האם אדם יכול לאבד את הישועה?‏

כן. כשם שאדם הניצל מטביעה עלול ליפול או לקפוץ חזרה למים, כך גם מי שנושע מן החטא אך אינו ממשיך לגלות אמונה עלול לאבד את הישועה. מסיבה זו המקרא מאיץ במשיחיים שכבר זכו לישועה ”להיאבק בעוז למען האמונה” (‏יהודה 3‏). הוא גם מזהיר את מי שנושעו ואומר: ”המשיכו לפעול למימוש ישועתכם ביראה וברעדה” (‏פיליפים ב’:12‏).‏

מיהו המושיע — אלוהים או ישוע?‏

המקרא מצביע על אלוהים כמקור הראשוני לישועה ומכנה אותו לא אחת ”מושיע” (‏שמואל א’. י’:19;‏ ישעיהו מ”ג:11;‏ טיטוס ב’:10;‏ יהודה 25‏). בנוסף, אלוהים השתמש באנשים שונים כדי להציל את בני ישראל, והמקרא מכנה אותם ”מושיעים” (‏נחמיה ט’:27;‏ שופטים ג’:9,‏ 15;‏ מלכים ב’. י”ג:5‏).‏ * בדומה לכך, הואיל ואלוהים מעניק ישועה מן החטא באמצעות קורבן הכופר של ישוע המשיח‏, המקרא מכנה את ישוע ”מושיע” (‏מעשי השליחים ה’:31;‏ טיטוס א’:4‏).‏ *

האם כולם ייוושעו?‏

לא, יהיו שלא ייוושעו (‏תסלוניקים ב’. א’:9‏). כשישוע נשאל, ”האם רק מעטים ייוושעו?” הוא השיב: ”התאמצו בכל מאודכם להיכנס מבעד לדלת הצרה, כי רבים, אומר אני לכם, ירצו להיכנס אבל לא יוכלו” (‏לוקס י”ג:23, 24‏).‏

תפיסות מוטעות לגבי ישועה אוניברסאלית

תפיסה מוטעית: קורינתים א’. ט”ו:22 מלמד את רעיון הישועה האוניברסאלית, כי כתוב שם ש”בזכות המשיח הכול יוחיו”.‏

עובדה: ההקשר של הפסוק עוסק בתחיית המתים (‏קורינתים א’. ט”ו:12, 13,‏ 20, 21,‏ 35‏). לכן המילים ”בזכות המשיח הכול יוחיו” פשוט באות לציין שכל מי שיוקמו לתחייה יזכו לברכה זו באמצעות ישוע המשיח (‏יוחנן י”א:25‏).‏

תפיסה מוטעית: טיטוס ב’:11 מלמד את רעיון הישועה האוניברסאלית, כי נאמר שם שאלוהים מביא ישועה ל”כל בני אדם” (‏תרגום החברה לכתבי הקודש‏).‏

עובדה: המילה היוונית שתורגמה כ”כל” בפסוק הזה משמעה גם ”כל סוג או כל מין”.‏ * לפיכך הדרך הנכונה להבין את טיטוס ב’:11 היא שאלוהים מאפשר לכל סוגי בני האדם להיוושע, לרבות אנשים ”מכל האומות והשבטים והעמים והלשונות” (‏ההתגלות ז’:9, 10‏).‏

תפיסה מוטעית: הכתוב בפטרוס ב’. ג’:9 מלמד ישועה אוניברסאלית, כי נאמר שם שאלוהים ’אינו חפץ שיושמד איש’.‏

עובדה: אלוהים רוצה שאנשים ייוושעו, אבל הוא אינו מכריח אותם לקבל את האמצעי שהוא סיפק לשם ישועה. ’‏יום הדין‏’ שהוא יביא יכלול את ”השמדתם של הרשעים” (‏פטרוס ב’. ג’:7‏).‏

^ ס' 3 המקרא מציין שאדם יכול להיחשב כמי שכבר ’נושע’, אף־על־פי שישועתו הממשית מן החטא והמוות עתידה לבוא (‏אפסים ב’:5;‏ רומים י”ג:11‏).‏

^ ס' 10 בפסוקים אלה ישנם תרגומי מקרא המשתמשים במילים ”לוחם”, ”גואל”, ”גיבור”, ”מנהיג” או אפילו ”מישהו”, במקום במילה ”מושיע”. אבל בטקסט העברי המקורי של המקרא, מושיעים בשר ודם אלה מתוארים באותה המילה המתארת במקומות אחרים במקרא את יהוה אלוהים כמושיע (‏תהלים ז’:11‏).‏

^ ס' 10 השם ”ישוע” נגזר מן השם ”יהושע”, שמשמעו ”יהוה הוא ישועה”.‏

^ ס' 17 ראה המילון הפרשני השלם למילים בתנ”ך ובברית החדשה מאת וַין ‏(אנג’). אותה מילה יוונית מופיעה במתי ה’:11‏, שם ישוע מצהיר שאנשים יאמרו ”כל מיני” דברים מרושעים נגד תלמידיו.‏