עבור לתוכן

מהו השאול?‏ האם זהו מקום של עינויים נצחיים?‏

מהו השאול?‏ האם זהו מקום של עינויים נצחיים?‏

תשובת המקרא

המילה התנ”כית ”שאול” ומקבילתה היוונית ”האדס” בכתבי־הקודש היווניים מתייחסות לקבר המשותף של בני האדם (‏תהלים ט״ז:‏10;‏ מעשי השליחים ב׳:‏27‏)‏.‏ יש המאמינים שהשאול הוא מקום שבו מתענים המתים,‏ כפי שניתן לראות בַּתמונה.‏

  1. שוכני השאול חסרי מודעות ולכן אינם יכולים להרגיש כאב.‏ ‏”אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול” (‏קהלת ט׳:‏10‏)‏.‏

  2. אנשים טובים נמנים בין שוכני השאול.‏ יעקב ואיוב הצדיקים ציפו להגיע לשאול (‏בראשית ל״ז:‏35;‏ איוב י״ד:‏13‏)‏.‏

  3. מוות,‏ ולא עינויים באש גיהינום,‏ הוא העונש על החטא.‏ ‏”מי שמת מזוכה מחטאו” (‏רומים ו׳:‏7‏)‏.‏

  4. עינויים נצחיים עומדים בסתירה לצדק האלוהי ‏(‏דברים ל״ב:‏4‏)‏.‏ לאחר שחטא אדם הראשון,‏ אמר לו אלוהים שכעונש על כך הוא פשוט יחדל להתקיים:‏ ”עפר אתה ואל עפר תשוב” (‏בראשית ג׳:‏19‏)‏.‏ היה זה שקר אילו השליך אותו אלוהים לגיהינום בוער באש.‏

  5. עינויי נצח אף אינם עולים על דעתו של אלוהים.‏ התפיסה שאלוהים מעניש אנשים באש גיהינום מנוגדת לפסוק האומר:‏ ”אלוהים הוא אהבה” (‏יוחנן א׳.‏ ד׳:‏8;‏ ירמיהו ז׳:‏31‏)‏.‏