תשובת המקרא

המילה התנ”כית ”שאול” ומקבילתה היוונית ”האדס” בכתבי־הקודש היווניים מתייחסות לקבר המשותף של בני האדם (‏תהלים ט”ז:10;‏ מעשי השליחים ב’:27‏). יש המאמינים שהשאול הוא מקום שבו מתענים המתים, כפי שניתן לראות בַּתמונה.‏

  1. שוכני השאול חסרי מודעות ולכן אינם יכולים להרגיש כאב. ‏”אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול” (‏קהלת ט’:10‏).‏

  2. אנשים טובים נמנים בין שוכני השאול. יעקב ואיוב הצדיקים ציפו להגיע לשאול (‏בראשית ל”ז:35;‏ איוב י”ד:13‏).‏

  3. מוות, ולא עינויים באש גיהינום, הוא העונש על החטא. ‏”מי שמת מזוכה מחטאו” (‏רומים ו’:7‏).‏

  4. עינויים נצחיים עומדים בסתירה לצדק האלוהי ‏(‏דברים ל”ב:4‏). לאחר שחטא אדם הראשון, אמר לו אלוהים שכעונש על כך הוא פשוט יחדל להתקיים: ”עפר אתה ואל עפר תשוב” (‏בראשית ג’:19‏). היה זה שקר אילו השליך אותו אלוהים לגיהינום בוער באש.‏

  5. עינויי נצח אף אינם עולים על דעתו של אלוהים. התפיסה שאלוהים מעניש אנשים באש גיהינום מנוגדת לפסוק האומר: ”אלוהים הוא אהבה” (‏יוחנן א’. ד’:8;‏ ירמיהו ז’:31‏).‏