עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עדי־יהוה

עברית

האם מישהו אי פעם ראה את אלוהים?‏

האם מישהו אי פעם ראה את אלוהים?‏

תשובת המקרא

איש לא ראה את אלוהים באמת (‏שמות ל”ג:20;‏ יוחנן א’:18;‏ יוחנן א’. ד’:12‏). המקרא אומר ש”אלוהים הוא רוח”, כלומר צורת חיים הסמויה מעין האדם (‏יוחנן ד’:24;‏ טימותיאוס א’. א’:17‏).‏

עם זאת, המלאכים כן יכולים לראות את אלוהים משום שהם יצורים רוחניים (‏מתי י”ח:10‏). בנוסף לכך, ישנם אנשים שיקומו אחרי מותם לתחייה בשמיים ויקבלו גוף רוחני, וגם הם יוכלו אז לראות את אלוהים (‏פיליפים ג’:20, 21;‏ יוחנן א’. ג’:2‏).‏

כיצד ניתן כיום ”לראות” את אלוהים

המקרא מתייחס פעמים רבות לראייה סמלית במשמעות של הבנה רוחנית (‏ישעיהו ו’:10;‏ ירמיהו ה’:21;‏ יוחנן ט’:41-39‏). במובן זה יכול כיום האדם, על־ידי אמונה, לראות את אלוהים ב’עיני לבבו’, כלומר להכיר אותו ולהעריך את תכונותיו (‏אפסים א’:18‏). המקרא מציג את הצעדים שצריך לנקוט כדי לבנות אמונה כזו.‏

  • למד על תכונות אלוהים, כגון אהבתו ונדיבותו וכן גם חוכמתו וכוחו, באמצעות הבריאה (‏רומים א’:20‏). לדוגמה, לאחר שהפנה אלוהים את תשומת לבו של איוב הנאמן לפעלי הבריאה, חש איוב כאילו אלוהים עומד ממש לנגד עיניו (‏איוב מ”ב:5‏).‏

  • למד להכיר את אלוהים בעזרת לימוד המקרא‏. ”אם תדרשנו”, כלומר אם תחפש את אלוהים, הוא ”יימצא לך”, מבטיח לנו המקרא (‏דברי הימים א’. כ”ח:9;‏ תהלים קי”ט:2;‏ יוחנן י”ז:3‏).‏

  • למד על אלוהים באמצעות חייו של ישוע‏. הואיל וישוע שיקף בצורה מושלמת את האישיות של אביו, יהוה אלוהים, הוא יכול היה לומר: ”מי שראה אותי ראה גם את האב” (‏יוחנן י”ד:9‏).‏

  • חיה את חייך בצורה המשביעה את רצון אלוהים וראה כיצד הוא פועל למענך. ישוע אמר: ”אשרי טהורי הלב, כי הם יראו את אלוהים”. כאמור, חלק ממי שעושים את רצון אלוהים יוקמו לתחייה בשמיים, ושם ”הם יראו את אלוהים” (‏מתי ה’:8;‏ תהלים י”א:7‏).‏

האין זה נכון שמשה, אברהם ואחרים ראו במו עיניהם את אלוהים?‏

בפרשות שבהן מתקבל הרושם שהמקרא אומר שבני אדם ראו את אלוהים, מתברר מתוך ההקשר שאלוהים בעצם דיבר אליהם באמצעות מלאך או נראה אליהם בחזון.‏

מלאכים.‏

בימי קדם שלח אלוהים מלאכים כנציגיו, ותפקידם היה להיראות בפני בני אדם ולדבר אליהם בשמו (‏תהלים ק”ג:20‏). למשל, אלוהים דיבר אל משה מתוך הסנה הבוער, והמקרא אומר שמשה ’הסתיר את פניו, כי ירא מהביט אל האלוהים’ (‏שמות ג’:4,‏ 6‏). אך משה לא באמת ראה את אלוהים. לפי ההקשר הוא בעצם ראה את ”מלאך יהוה” (‏שמות ג’:2‏).‏

בדומה לכך, כאשר המקרא אומר שאלוהים דיבר ”אל משה פנים אל פנים”, הכוונה היא שאלוהים שוחח אתו באינטימיות (‏שמות ד’:10, 11; ל”ג:11‏). משה לא ממש ראה את פני אלוהים, שכן המידע שקיבל מאלוהים ’נמסר בידי מלאכים’ (‏גלטים ג’:19;‏ מעשי השליחים ז’:53‏). אך אמונתו באלוהים הייתה כה עזה שהמקרא מתאר אותו כ”רואה את מי שאינו נראה” (‏עברים י”א:27‏).‏

גם עם אברהם תקשר אלוהים באמצעות מלאכים. אולי מקריאה לא־מעמיקה במקרא מתקבל הרושם שאברהם ראה במו עיניו את אלוהים (‏בראשית י”ח:1,‏ 33‏). אך ההקשר מלמד ש’שלושת האנשים’ אשר באו לאברהם היו למעשה מלאכים שנשלחו על־ידי אלוהים. אברהם הבין שהם נציגי אלוהים ופנה אליהם כאילו הוא מדבר ישירות אל יהוה (‏בראשית י”ח:2, 3,‏ 22,‏ 32; י”ט:1‏).‏

חזונות.‏

אלוהים גם נראה אל בני אדם באמצעות חזונות או מראות שהועברו למוחם. לדוגמה, כאשר המקרא אומר שמשה ואחרים מבני ישראל ’ראו את אלוהי ישראל’, הם בעצם ’חזו את האלוהים’, כלומר ראו אותו בחזון (‏שמות כ”ד:11-9‏). באותו אופן, המקרא אומר לעיתים שהנביאים ’ראו את אדונָי’ (‏ישעיהו ו’:1;‏ דניאל ז’:9;‏ עמוס ט’:1‏). בכל אחד מהמקרים ההקשר מלמד שהם ראו את אלוהים בחזון ולא את אלוהים עצמו (‏ישעיהו א’:1;‏ דניאל ז’:2;‏ עמוס א’:1‏).‏