עבור לתוכן

למה קרתה השואה? למה אלוהים לא מנע אותה?‏

למה קרתה השואה? למה אלוהים לא מנע אותה?‏

רבים ממי ששואלים את השאלות הללו סבלו אובדן אישי קשה ביותר, והם מחפשים לא רק תשובות אלא גם נחמה. בעיני אחרים השואה היא שיא הרוע האנושי, והם מתקשים להאמין בקיומו של אלוהים.‏

תפיסות מוטעות רווחות לגבי אלוהים והשואה

מיתוס: אסור לשאול איפה היה אלוהים בשואה.‏

עובדה: אנשי אמונה תהו מדוע אלוהים אינו מונע את הרוע. לדוגמה, הנביא חבקוק שאל את אלוהים: ”למה תראני אָוֶן, ועמל [מצוקה] תביט? ושוד וחמס [אלימות] לנגדי, ויהי ריב ומדון יישא?” (‏חבקוק א’:3‏) אלוהים לא נזף בחבקוק, אלא דאג לכך ששאלותיו יתועדו במקרא לתועלת הכול.‏

מיתוס: אלוהים אדיש לסבלות האדם.‏

עובדה: אלוהים מתעב את הרשע ואת הסבל שהוא מוליד (‏משלי ו’:19-16‏). בימי נוח ”התעצב [אלוהים] אל לבו” בשל האלימות שפשטה בכדור הארץ (‏בראשית ו’:5, 6‏). אין ספק שגם השואה גרמה לאלוהים כאב עצום (‏מלאכי ג’:6‏).‏

מיתוס: השואה הייתה עונש מאלוהים.‏

עובדה: אלוהים אומנם לא מנע את חורבן ירושלים במאה הראשונה לספירה בידי הרומאים (‏מתי כ”ג:37 עד כ”ד:2‏). עם זאת, מאז אותה עת אלוהים אינו מברך או מעניש קבוצה אתנית ספציפית. בעיני אלוהים ”אין הבדל בין יהודי” לנוכרי (‏רומים י’:12‏).‏

מיתוס: אם היה קיים אל אוהב וכול יכול, הוא היה מונע את השואה.‏

עובדה: אלוהים אף פעם אינו הגורם לסבל, אך הוא לעיתים מניח לו להתקיים זמנית (‏יעקב א’:13; ה’:11‏).‏

למה אלוהים לא מנע את השואה?‏

אלוהים לא מנע את השואה מאותה סיבה שהוא אינו מונע את כל סבלות האנושות: כדי ליישב סוגיות מוסריות שהועלו לפני זמן רב. המקרא מראה בבירור שלעת עתה מי ששולט בעולם הוא השטן ולא אלוהים (‏לוקס ד’:1, 2,‏ 6;‏ יוחנן י”ב:31‏). המאמר שאליו מפנה הקישור בעמוד זה דן בהרחבה על הסיבות לכך שאלוהים מרשה לרשע להתקיים, אך להלן שתי עובדות מקראיות בסיסיות שעוזרות לנו להבין מדוע אלוהים לא מנע את השואה.‏

  1. מי אחראי לשואה? אלוהים אמר לזוג הראשון, אדם וחוה, מה הוא מצפה מהם לעשות, אך הוא לא הכריח אותם לציית לו. הם בחרו להחליט באופן עצמאי מה טוב ומה רע, ובחירתם הגרועה — ובחירות גרועות דומות שעשו בני אדם לאורך ההיסטוריה — המיטו סבל רב על האנושות (‏בראשית ב’:17; ג’:6;‏ רומים ה’:12‏). כפי שנאמר בספר הצהרת עקרונות של היהדות הקונסרבטיבית ‏(Statement of Principles of Conservative Judaism): ”חלק ניכר מהסבל הקיים בעולם נגרם ישירות מן השימוש לרעה בבחירה החופשית שניתנה לנו”. במקום לשלול מן האדם את הבחירה החופשית, נתן אלוהים לאנשים זמן לנסות לנהל בעצמם את ענייניהם במנותק ממנו.‏

  2. אלוהים יכול לתקן את כל נזקי השואה, והוא אכן יעשה זאת. אלוהים מבטיח להקים לתחייה מיליוני מתים, כולל את קורבנות השואה. הוא גם יפיג את כאבם של ניצולי השואה המתייסרים מזיכרונות אימים (‏ישעיהו ס”ה:17;‏ מעשי השליחים כ”ד:15‏). אהבתו של אלוהים כלפי האנושות היא ערובה לכך שהוא יגשים הבטחות אלו (‏יוחנן ג’:16‏).‏

קורבנות שואה וניצולי שואה רבים לא איבדו את אמונתם ומצאו משמעות אמיתית בחיים תודות לכך שהבינו מדוע אלוהים אינו מונע את הרוע וכיצד הוא מתכוון לתקן את נזקיו.‏