עבור לתוכן

מדוע ישוע מת?‏

מדוע ישוע מת?‏

תשובת המקרא

ישוע מת כדי שבני האדם יוכלו לזכות בסליחת חטאים ובחיי נצח (‏רומים ו’:23;‏ אפסים א’:7‏). מותו של ישוע גם הוכיח שאדם יכול להישאר נאמן לאלוהים חרף המבחנים הקשים ביותר (‏עברים ד’:15‏).‏

כיצד כל זה מתאפשר בזכות מותו של אדם אחד? תן דעתך לנקודות הבאות.‏

 1. ישוע מת למען ”סליחת חטאינו” (‏קולוסים א’:14‏).‏

  אדם הראשון נברא מושלם, ולא היה בו חטא‏. אולם הוא בחר להמרות את פי אלוהים. חוסר צייתנותו, או חטאו, השפיע עמוקות על צאצאיו. ”עקב אי־ציותו של אדם אחד”, נאמר במקרא, ”הפכו רבים לחוטאים” (‏רומים ה’:19‏).‏

  גם ישוע היה אדם מושלם, אך הוא מעולם לא חטא. משום כך הוא יכול לשמש כ”קורבן ריצוי על חטאינו” (‏יוחנן א’. ב’:2‏). אי־ציותו של אדם הראשון הביא על המשפחה האנושית את כתם החטא, אך מותו של ישוע מסיר את כתם החטא מכל מי שמגלים בו אמונה.‏

  ניתן לומר שאדם הראשון מכר את האנושות לחטא. אך ישוע פדה את האנושות מכיוון שהוא היה מוכן להקריב את חייו. הודות לכך, ”אם מישהו יעשה חטא, יש לנו עוזר אצל האב: ישוע המשיח, הצדיק” (‏יוחנן א’. ב’:1‏).‏

 2. ישוע מת ”למען לא יאבד כל המגלה אמונה בו, אלא ינחל חיי עולם” (‏יוחנן ג’:16‏).‏

  אדם הראשון נברא כדי לחיות לנצח, אבל בשל חטאו הוא הביא על עצמו דין מוות. על־ידי אדם הראשון ”נכנס החטא אל העולם ועקב החטא בא המוות, וכך התפשט המוות אל כל בני האדם משום שכולם חטאו” (‏רומים ה’:12‏).‏

  לעומת זאת, מותו של ישוע לא רק מסיר את כתם החטא, אלא גם מבטל את עונש המוות עבור כל המגלים אמונה בו. המקרא מסכם זאת כך: ”כפי שמָלַך החטא עם המוות, כך גם ימלוך החסד באמצעות צדקה לשם חיי עולם על־ידי ישוע המשיח אדוננו” (‏רומים ה’:21‏).‏

  כמובן, תוחלת חיינו עדיין מוגבלת. אך אלוהים מבטיח שהוא יעניק חיי נצח לצדיקים ויקים את המתים כדי שגם הם יוכלו להפיק תועלת מקורבנו של ישוע (‏תהלים ל”ז:29;‏ קורינתים א’. ט”ו:22‏).‏

 3. ישוע ”ציית עד מוות”, ובזאת הוכיח שבני אדם יכולים להישאר נאמנים לאלוהים תחת כל מבחן או קושי (‏פיליפים ב’:8‏).‏

  אף שאדם הראשון ניחן בשלמות שכלית וגופנית, הוא המרה את פי אלוהים עקב השאיפה האנוכית להשיג דבר מה שלא היה שייך לו (‏בראשית ב’:16, 17; ג’:6‏). לימים רמז השטן, אויבו הראשי של אלוהים, שאף אדם לא ישמע בקול אלוהים ממניעים לא־אנוכיים, במיוחד אם חייו יהיו מונחים על הכף (‏איוב ב’:4‏). אולם בתור אדם מושלם, ישוע ציית לאלוהים ונותר נאמן לו, ואפילו היה מוכן למות מוות מביש ומייסר (‏עברים ז’:26‏). כך הוא הוכיח שכל אדם יכול להישאר נאמן לאלוהים תחת כל מבחן או קושי הבא עליו.‏

שאלות לגבי מותו של ישוע

 • מדוע ישוע היה צריך לסבול ולמות כדי לפדות את האנושות? למה אלוהים לא ביטל פשוט את עונש המוות?‏

  אלוהים קבע ש”השכר שמשלם החטא הוא מוות” (‏רומים ו’:23‏). במקום להסתיר את החוק הזה מאדם הראשון, אלוהים אמר לו גלויות שהעונש על חוסר ציות הוא מוות (‏בראשית ג’:3‏). לאחר שחטא אדם, אלוהים עמד במילתו, שהרי הוא ”אינו יכול לשקר” (‏טיטוס א’:2‏). אדם הראשון הוריש לצאצאיו לא רק את החטא, אלא גם את השכר הנלווה לו — מוות.‏

  אף שבני אדם חוטאים ראויים למוות, אלוהים הרעיף עלינו את ”עושר חסדו” (‏אפסים א’:7‏). העובדה שהוא שלח את ישוע כקורבן מושלם לגאולת האנושות היא עדות לגודל צדקתו ולעומק רחמיו.‏

 • מתי מת ישוע?‏

  ישוע מת ”בשעה התשיעית” לזריחת החמה, כלומר בערך בשלוש אחר הצהריים, בחג הפסח (‏מרקוס ט”ו:37-33‏, הערת שוליים). בלוח השנה המודרני תאריך זה מקביל ליום שישי, 1 באפריל שנת 33 לספירה.‏

 • היכן מת ישוע?‏

  ישוע הוצא להורג ב”מקום הנקרא ’מקום הגולגולת’ או ’גולגותא’” (‏יוחנן י”ט:17, 18‏). בימי ישוע המקום שכן ”מחוץ לשער” ירושלים (‏עברים י”ג:12‏). ייתכן שהוא היה ממוקם על גבעה, שכן במקרא נאמר שהיו שהביטו בהוקעתו של ישוע ”מרחוק” (‏מרקוס ט”ו:40‏). אולם לא ניתן לקבוע בוודאות אם המקום המזוהה כיום עם גולגותא הוא המקום המוזכר במקרא.‏

 • כיצד מת ישוע?‏

  רבים מאמינים שישוע נצלב, אך במקרא נאמר: ”הוא אשר את חטאינו נשא בגופו על העץ” ‏(‏פטרוס א’. ב’:24‏, תרגום החברה לכתבי הקודש‏). כותבי המקרא השתמשו בשתי מילים ביוונית כדי לתאר את המתקן ששימש להוצאתו להורג של ישוע: האחת היא סְטָאוְרוֹס והשנייה קסילון. חוקרים רבים סבורים שהמילים הללו משמען מוט או עמוד עץ אנכי העשוי מקורה אחת בלבד.‏

 • כיצד יש לציין את מותו של ישוע?‏

  בערב הפסח כונן ישוע טקס פשוט עם תלמידיו וציווה עליהם: ”התמידו לעשות זאת לזכרי” (‏קורינתים א’. י”א:24‏). כעבור מספר שעות הוצא ישוע להורג.‏

  כותבי המקרא השוו את ישוע לשה שהוקרב בחג הפסח (‏קורינתים א’. ה’:7‏). כפי שהפסח הזכיר לבני ישראל שהם יצאו מעבדות לחירות, כך נועד ערב הזיכרון למותו של ישוע המשיח להזכיר למשיחיים שהם השתחררו מהחטא ומהמוות. הפסח נחגג פעם בשנה בי”ד בניסן לפי לוח השנה הירחי. משום כך המשיחיים הראשונים ציינו את ערב הזיכרון פעם בשנה.‏

  מדי שנה, בתאריך המקביל לי”ד בניסן, מציינים מיליונים את מותו של ישוע‏.‏