עבור לתוכן

למה אנשים מתים?‏

למה אנשים מתים?‏

תשובת המקרא

זה טבעי לשאול למה אנשים מתים, בייחוד כשמישהו קרוב נפטר. המקרא אומר: ”העוקץ הגורם למוות הוא החטא” (‏קורינתים א’. ט”ו:56‏).‏

מדוע כל בני האדם חוטאים ומתים?‏

אדם וחוה, הזוג הראשון, איבדו את חייהם משום שחטאו לאלוהים (‏בראשית ג’:19-17‏). הם מרדו באלוהים והתוצאה הבלתי נמנעת הייתה מוות, שכן אלוהים הוא ’מקור החיים’ (‏תהלים ל”ו:10;‏ בראשית ב’:17‏).‏

אדם הראשון העביר בתורשה לכל צאצאיו את הפגם שנקרא חטא. במקרא נאמר: ”על־ידי אדם אחד נכנס החטא אל העולם ועקב החטא בא המוות, וכך התפשט המוות אל כל בני האדם משום שכולם חטאו” (‏רומים ה’:12‏). אם כן, כל בני האדם מתים מפני שכולם חוטאים (‏רומים ג’:23‏).‏

כיצד יבוא הסוף למוות

אלוהים הבטיח שיבוא יום והוא ’יבלע את המוות לנצח’ (‏ישעיהו כ”ה:8‏). כדי לשים סוף למוות, עליו למגר את שורש הבעיה — את החטא. אלוהים יעשה זאת באמצעות ישוע המשיח, ”המסיר את חטא העולם” (‏יוחנן א’:29;‏ יוחנן א’. א’:7‏).‏