תשובת המקרא

המקרא מראה שאלוהים לא ברא את השטן. תחת זאת, הוא ברא את הישות שהפכה לשטן. באשר לאלוהים אומר המקרא: ”‏תמים [מושלם] פועלו, כי כל דרכיו משפט [צדק]. אל אמונה ואין עוול; צדיק וישר הוא‏” (‏דברים ל”ב:5-3‏). מהצהרה זו נוכל להסיק שהשטן היה פעם מושלם וצדיק. הוא היה אחד מבניו, או מלאכיו, של אלוהים.‏

ביוחנן ח’:44 אמר ישוע שהשטן ”‏בָאמת לא דבק‏”, ובזאת רמז שהשטן היה פעם נאמן וללא חטא.‏

אולם, בדומה לשאר היצורים התבוניים שברא יהוה, למלאך שהפך לשטן היה החופש לבחור בין טוב לרע. בבוחרו לפעול נגד אלוהים ולהסית את אדם וחוה לחבור אליו, הוא הפך עצמו לשטן, כינוי שמשמעו ”מתנגד” (‏בראשית ג’:5-1;‏ ההתגלות י”ב:9‏).‏