עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עדי־יהוה

עברית

מה קורה לאחר המוות?‏

מה קורה לאחר המוות?‏

תשובת המקרא

במקרא נאמר: ”החיים יודעים שימותו; והמתים אינם יודעים מאומה” (‏קהלת ט’:5;‏ תהלים קמ”ו:4‏). לכן כשאנו מתים אנו חדלים להתקיים. המתים אינם יכולים לחשוב, לפעול או להרגיש.‏

‏”אל עפר תשוב”‏

אלוהים הסביר לאדם הראשון מה קורה לאחר המוות. אדם המרה את פי אלוהים, ולכן הוא אמר לו: ”עפר אתה ואל עפר תשוב” (‏בראשית ג’:19‏). לפני שיצר אלוהים את אדם ”עפר מן האדמה”, הוא לא היה קיים (‏בראשית ב’:7‏). לפיכך כאשר מת אדם הראשון, הוא שב אל העפר וחדל להתקיים.‏

אותו הדבר קורה למי שמתים כיום. על בני האדם ועל בעלי החיים אומר המקרא: ”הכול היה מן העפר, והכול שב אל העפר” (‏קהלת ג’:19, 20‏).‏

המוות אינו בהכרח הסוף המוחלט

לא אחת משווה המקרא את המוות לשינה (‏תהלים י”ג:4;‏ יוחנן י”א:14-11;‏ מעשי השליחים ז’:60‏, הערת שוליים). אדם השקוע בשינה עמוקה אינו מודע למה שקורה סביבו. בדומה לכך, המתים אינם מודעים לדבר. למרות זאת, המקרא מלמד שאלוהים יכול ”להעיר” את המתים משנתם ולהעניק להם שוב את מתת החיים (‏איוב י”ד:15-13‏). המוות אינו הסוף המוחלט עבור מי שאותם יקים אלוהים לתחייה.‏