תשובת המקרא

קורבן הכופר של ישוע הוא האמצעי שדרכו אלוהים מושיע או גואל את בני האדם מהחטא והמוות. המקרא מתייחס לדמו השפוך של ישוע כמחיר כופר (‏אפסים א’:7;‏ פטרוס א’. א’:18, 19‏). לפיכך ישוע אמר שהוא בא כדי ”לתת את נפשו כופר בעד רבים” (‏מתי כ’:28‏).‏

מדוע היה צורך ב”כופר בעד רבים”?‏

אדם הראשון נברא כיצור מושלם, נטול כל חטא. הייתה לו התוחלת לחיות לנצח אך הוא איבד אותה כשבחר להמרות את פי אלוהים (‏בראשית ג’:19-17‏). כשנולדו לו ילדים הוא הוריש להם את פגם החטא (‏רומים ה’:12‏). מסיבה זו המקרא מציין שאדם ’מכר’ את עצמו ואת ילדיו כעבדים לחטא ולמוות (‏רומים ז’:14‏). כאנשים לא־מושלמים אף אחד מהם לא יכול היה לקנות בחזרה את מה שאיבד אדם הראשון (‏תהלים מ”ט:8, 9‏).‏

אלוהים ריחם על צאצאיו של אדם, שכן הם נקלעו למצב של חוסר תקווה (‏יוחנן ג’:16‏). אולם ערכי הצדק של אלוהים דרשו שהוא לא יתעלם מחטאיהם או יסלח להם ללא בסיס מוצק (‏תהלים פ”ט:15;‏ רומים ג’:26-23‏). אלוהים אוהב את בני האדם ולכן סיפק את האמצעי החוקי הנחוץ לכך שחטאיהם לא רק ייסלחו אלא גם יוסרו לחלוטין (‏רומים ה’:8-6‏). הכופר הוא אותו בסיס חוקי.‏

כיצד פועל הכופר?‏

המונח ”כופר” במקרא כולל את שלושת ההיבטים הבאים:‏

  1. תשלום ‏(‏במדבר ג’:46, 47‏).‏

  2. הוא משיג פדות או פדיון (‏שמות כ”א:30‏).‏

  3. הוא מקביל לערך של מה ששולם עליו או מכסה אותו.‏ *

שים לב כיצד ההיבטים האלה באים לידי ביטוי בקורבן הכופר של ישוע המשיח.‏

  1. תשלום. המקרא מציין שהמשיחיים ’נקנו במחיר’ (‏קורינתים א’. ו’:20; ז’:23‏). מחיר זה הוא דמו של ישוע, שבו ’קנה לאלוהים בני אדם מכל שבט ולשון ועם ואומה’ (‏ההתגלות ה’:8, 9‏).‏

  2. פדות. קורבנו של ישוע מספק ”פדות במחיר כופר” מהחטא (‏קורינתים א’. א’:30;‏ קולוסים א’:14;‏ עברים ט’:15‏).‏

  3. הקבלה. קורבנו של ישוע מקביל בדיוק למה שאיבד אדם הראשון — חיים מושלמים של אדם אחד (‏קורינתים א’. ט”ו:21, 22,‏ 45, 46‏). המקרא אומר: ”כשם שעקב אי־ציותו של אדם אחד [אדם הראשון] הפכו רבים לחוטאים, כך גם בזכות ציותו של אדם אחד [ישוע המשיח] ייחשבו רבים לצדיקים” (‏רומים ה’:19‏). זה מסביר כיצד מותו של אדם אחד יכול לשלם את הכופר עבור חוטאים רבים. למעשה קורבנו של ישוע הוא ”ככופר מקביל בעד” כל מי שנוקט צעדים נחוצים כדי להפיק ממנו תועלת (‏טימותיאוס א’. ב’:5, 6‏).‏

^ ס' 11 משמעות המילה ”כופר” בשפות המקוריות שבהן נכתב המקרא נושאת את הרעיון של מחיר, או דבר ערך, ששולם. לדוגמה, משמעו הבסיסי של הפועל ”כפר” בעברית הוא ”כיסוי” (‏בראשית ו’:14‏). ברוב המקרים פועל זה מתייחס לכיסוי על חטא (‏תהלים ס”ה:4‏). שם העצם ”כופר” הנגזר ממנו מתייחס למחיר ששולם כדי להשיג את הכיסוי או הפדיון הזה (‏שמות כ”א:30‏). בדומה לכך, את המילה המקורית היוונית ליטרון, אשר בדרך כלל מתורגמת כ”כופר”, ניתן גם לתרגם כ”מחיר פדיון” (‏מתי כ’:28‏). כותבים יוונים השתמשו במונח זה בהתייחסם למחיר ששולם ככופר תמורת שבוי מלחמה או שחרור של עבד.‏