עבור לתוכן

למה יש כל כך הרבה זרמים בנצרות?‏

למה יש כל כך הרבה זרמים בנצרות?‏

תשובת המקרא

יש שהשתמשו בדברים שישוע המשיח לימד כדי ליצור מגוון זרמים נוצריים או ”משיחיים”. אך המקרא מראה שקיימת אך ורק דת משיחית אמיתית אחת. שים לב לשלוש סיבות למסקנה זו.‏

  1. ישוע אמר שהדברים שהוא מלמד הם ”האמת”, והמשיחיים הקדומים התייחסו לדתם כאל ”האמת” (‏יוחנן ח’:32;‏ פטרוס ב’. ב’:2;‏ יוחנן ב’. 4;‏ יוחנן ג’. 3‏). המילים הללו מראות שמי שמלמדים תורות העומדות בסתירה לדברים שלימד ישוע אינם מקיימים את הדת המשיחית האמיתית.‏

  2. המקרא מלמד שהמשיחיים צריכים ”לדבר פה אחד” (‏קורינתים א’. א’:10‏). עם זאת, בין זרמים רבים בנצרות אין הסכמה אפילו בדברים בסיסיים כמו בשאלה מה זה אומר להיות משיחי. לא ייתכן שכל הזרמים הללו צודקים (‏פטרוס א’. ב’:21‏).‏

  3. ישוע ניבא שרבים יתיימרו להיות משיחיים אך לא ישמרו את מצוותיו ושהוא ידחה אותם (‏מתי ז’:23-21;‏ לוקס ו’:46‏). יהיו שיותעו על־ידי מנהיגי דת שישחיתו את עבודת אלוהים האמיתית לטובת האינטרסים האישיים שלהם (‏מתי ז’:15‏). אך יהיו כאלה שלמעשה יעדיפו את המשיחיות המדומה מכיוון שהיא תספר להם את מה שהם רוצים לשמוע ולא את האמת מתוך המקרא (‏טימותיאוס ב’. ד’:3, 4‏).‏

במשלו על החיטים והעשבים הרעים חזה ישוע מרד גדול (כפירה) בדת המשיחית האמיתית (‏מתי י”ג:30-24,‏ 43-36‏). הוא הצביע על כך שבמשך תקופה ארוכה לא ניתן יהיה להבדיל בין הדת המשיחית האמיתית לבין המשיחיות הכוזבת. כפי שחזה ישוע, כפירה זו שגשגה אחרי מות השליחים (‏מעשי השליחים כ’:29, 30‏). ישנן תורות כפירה שונות ומגוונות, אך ניתן לומר שכל הזרמים השונים של המשיחיות המדומה ”סטו מן האמת” (‏טימותיאוס ב’. ב’:18‏).‏

עוד ניבא ישוע שההבדל בין הדת המשיחית האמיתית לבין המשיחיות הכוזבת יתבהר בסופו של דבר. וזה מה שקרה בתקופתנו, במהלך ”אחרית הסדר העולמי” (‏מתי י”ג:30,‏ 39‏).‏