עבור לתוכן

האם כדור הארץ יושמד?‏

האם כדור הארץ יושמד?‏

תשובת המקרא

לא. כדור הארץ לעולם לא יישמד, יישרף כליל או יוחלף בכוכב לכת אחר. המקרא מלמד שאלוהים ברא את כדור הארץ כדי שהוא יהיה מיושב לעד.‏

  • ”צדיקים יירשו ארץ, וישכנו לעד עליה” (‏תהלים ל”ז:29‏).‏

  • ”[אלוהים] יסד ארץ על מכוניה; בל תימוט עולם ועד” (‏תהלים ק”ד:5‏).‏

  • ”הארץ לעולם עומדת” (‏קהלת א’:4‏).‏

  • ”אלוהים, יוצר הארץ ועושהּ, הוא כוננה, לא תוהו [לשווא] בראהּ, לשבת יצרהּ”, כלומר כדי שתיושב (‏ישעיהו מ”ה:18‏).‏

האם בני האדם יחריבו את כדור הארץ?‏

אלוהים לא ירשה לבני האדם להחריב את כדור הארץ על־ידי זיהום, מלחמות או גורמים אחרים. הוא עומד ”להשחית את משחיתי הארץ” (‏ההתגלות י”א:18‏). כיצד?‏

אלוהים יחליף את ממשלות האדם, אשר לא הצליחו להגן על כדור הארץ, במלכות שמימית מושלמת (‏דניאל ב’:44;‏ מתי ו’:9, 10‏). המלך העומד בראשה הוא בן אלוהים, ישוע המשיח (‏ישעיהו ט’:5, 6‏). בהיותו עלי אדמות יכול היה ישוע לשלוט בדרך נס באיתני הטבע (‏מרקוס ד’:41-35‏). בתור המלך של מלכות אלוהים, תהיה לישוע שליטה מלאה על כדור הארץ ואיתני הטבע. הוא יביא לכך ש”תתחדש הבריאה”, כלומר הוא ישיב לכדור הארץ את התנאים שהיו בגן עדן (‏מתי י”ט:28;‏ לוקס כ”ג:43‏).‏

האם לפי המקרא כדור הארץ יושמד באש?‏

לא. תפיסה מוטעית זו נובעת מהבנה שגויה של הכתוב בפטרוס ב’. ג’:7‏: ’השמיים והארץ הנוכחיים שמורים לאש’. תן דעתך לשתי נקודות חשובות שעוזרות לנו להבין את משמעות הפסוק:‏

  1. למילים ”שמיים”, ”ארץ” ו”אש” יש לעיתים משמעות מושאלת במקרא. לדוגמה, בבראשית י”א:1 נאמר: ”ויהי כל הארץ שפה אחת”. כאן המילה ”ארץ” מתייחסת לחברה האנושית.‏

  2. ההקשר של פטרוס ב’. ג’:7 מבהיר מהי משמעות המילים ”שמיים”, ”ארץ” ו”אש” בפסוק. בפסוקים 5 ו־6 יש הקבלה למבול בימי נוח. בימים ההם הושמד העולם הקדום, אך לא כדור הארץ עצמו. ”הארץ” שהושמדה במבול הייתה למעשה כל האנשים האלימים (‏בראשית ו’:11‏). נאמר גם שהושמדו ”שמיים” – האנשים ששלטו על החברה האנושית דאז. הרשעים באו אל קיצם ולא כדור הארץ. אולם נוח ומשפחתו ניצלו מהשמדת העולם ההוא ויישבו את כדור הארץ לאחר המבול (‏בראשית ח’:18-15‏).‏

בדומה למי המבול, ההשמדה המתוארת בפטרוס ב’. ג’:7 כ”אש” תשים קץ לעולם של רשעים ולא לכדור הארץ. אלוהים מבטיח לכונן ’שמיים חדשים וארץ חדשה, אשר צדקה תשכון בהם’ (‏פטרוס ב’. ג’:13‏). ’הארץ החדשה’ היא חברת אנשים חדשה, ו’השמיים החדשים’ הם שלטון חדש, מלכות אלוהים. תחת שלטונה של מלכות אלוהים יהפוך כדור הארץ לגן עדן וישכון שלום ברחבי העולם (‏ההתגלות כ”א:4-1‏).‏