תשובת המקרא

הצרה הגדולה תנחית על האנושות את התקופה הקשה ביותר שידעה אי פעם. על־פי נבואות המקרא, הדבר יקרה ”באחרית הימים”, כלומר ’עת הקץ’ (‏טימותיאוס ב’. ג’:1;‏ דניאל י”ב:4‏). תהיה זו ”צרה אשר לא הייתה כמוה מראשית הבריאה שברא אלוהים ועד העת ההיא, ואף לא תהיה כמוה” (‏מרקוס י”ג:19;‏ דניאל י”ב:1;‏ מתי כ”ד:21, 22‏).‏

מאורעות שיתרחשו בזמן הצרה הגדולה

  • השמדת דתות הכזב. דתות הכזב יושמדו במהירות מפתיעה (‏ההתגלות י”ז:1,‏ 5; י”ח:9, 10,‏ 21‏). הדבר יקרה כאשר אלוהים ישתמש בגורמים הפוליטיים המיוצגים על־ידי האומות המאוחדות כדי להוציא לפועל את רצונו (‏ההתגלות י”ז:3,‏ 18-15‏).‏ *

  • התקפה על דת האמת. קואליציה של אומות, המכונה בחזון יחזקאל ”גוג ארץ המגוג”, תנסה להשמיד את מי שמקיימים את דת האמת. אולם אלוהים יגן על משרתיו מפני השמדה (‏יחזקאל ל”ח:1, 2,‏ 12-9,‏ 23-18‏).‏

  • יושבי הארץ יישפטו. ישוע ישפוט את יושבי הארץ ו”יפריד בין בני האדם כרועה המפריד את הכבשים מן העזים” (‏מתי כ”ה:33-31‏). הבסיס למשפטו יהיה התמיכה, או חוסר התמיכה, שכל אדם נתן ל’אחיו’ של ישוע, אשר ישלטו אתו בשמיים (‏מתי כ”ה:46-34‏).‏

  • איסוף שליטי המלכות. הנאמנים שנבחרו לשלוט עם המשיח יסיימו את חייהם הארציים ויוקמו לתחייה בשמיים (‏מתי כ”ד:31;‏ קורינתים א’. ט”ו:53-50;‏ תסלוניקים א’. ד’:17-15‏).‏

  • הר מגידון. ‏”מלחמת היום הגדול של האלוהים הכול יכול” מכונה גם ”יום יהוה” (‏ההתגלות ט”ז:14,‏ 16;‏ ישעיהו י”ג:9;‏ פטרוס ב’. ג’:12‏). מי שיישפטו לכף חובה על־ידי המשיח יושמדו (‏צפניה א’:18;‏ תסלוניקים ב’. א’:10-6‏). הדבר יכלול את השמדת המערכת הפוליטית הכלל־עולמית, המסומלת במקרא על־ידי חיית פרא בעלת שבעה ראשים (‏ההתגלות י”ט:21-19‏).‏

מאורעות שיתרחשו לאחר הצרה הגדולה.‏

  • כליאת השטן ושדיו. מלאך רב־עוצמה ישליך את השטן ואת שדיו ”אל התהום” המסמל מצב של חוסר פעילות דמוי מוות (‏ההתגלות כ’:3-1‏). ניתן לדמות את מצבו של השטן בתהום לשהייה בכלא; לא תהיה לו אפשרות להשפיע על המתרחש במקומות אחרים (‏ההתגלות כ’:7‏).‏

  • תחילת אלף השנים. מלכות אלוהים תחל בשלטונה בן 1,000 השנים‏, אשר יניב ברכות נהדרות על בני האדם (‏ההתגלות ה’:9, 10; כ’:4,‏ 6‏). ”המון רב” אשר לא ניתן למנותו, ישרוד את ”הצרה הגדולה” ויזכה לראות את תחילת שלטון 1,000 השנים (‏ההתגלות ז’:9,‏ 14;‏ תהלים ל”ז:11-9‏).‏

^ ס' 5 בספר ההתגלות דתות הכזב מסומלות על־ידי בבל הגדולה‏, ”הזונה הגדולה” (‏ההתגלות י”ז:1,‏ 5‏). חיית הפרא האדומה כשני, המשמידה את בבל הגדולה, מסמלת את הארגון שמטרתו לאחד ולייצג את אומות העולם. ארגון זה החל כחבר הלאומים ונודע כיום כאומות המאוחדות.‏