תשובת המקרא

המקרא אינו אוסר הנאה מינית אלא מראה שזו מתנה שהעניק אלוהים לזוגות נשואים. הוא ברא איש ואישה, ”זכר ונקבה”, והצהיר שכל אשר עשה הוא ”טוב מאוד” (‏בראשית א’:27,‏ 31‏). כאשר איחד את האיש והאישה הראשונים במסגרת הנישואין, אמר אלוהים שעליהם ’להיות לבשר אחד’ (‏בראשית ב’:24‏). איחוד זה טמן בחובו את ההנאה מאינטימיות מינית לצד קשר רגשי קרוב.‏

המקרא מתאר את ההנאה שיכולים הבעלים למצוא במסגרת הנישואין: ”שמח מאשת נעוריך... דדיה [שדיה] ירווך בכל עת. באהבתה תשגה [תהיה בשכרון חושים] תמיד” (‏משלי ה’:18, 19‏). אלוהים רוצה שגם הנשים יפיקו הנאה מיחסי מין. במקרא נאמר: ”יעניק כל בעל לאשתו את מה שמגיע לה, ותעניק כל אישה לבעלה את מה שמגיע לו” (‏קורינתים א’. ז’:3‏).‏

הנאה מינית — רק במסגרת הנישואין

אלוהים קבע שיחסי מין שמורים אך ורק לזוגות נשואים, כפי שכתוב בעברים י”ג:4‏: ”יהיו הנישואין מכובדים אצל הכול ותהיה מיטת הנישואין ללא טומאה, כי את הזונים ואת הנואפים ישפוט אלוהים”. בני זוג נשואים חייבים להיות נאמנים זה לזה ולשמור על מחויבות זה כלפי זה‏. הנאתם המרבית אינה נובעת מסיפוק תאוות אנוכיות אלא מיישום העיקרון המקראי: ”גדול אושרו של הנותן מזה של המקבל” (‏מעשי השליחים כ’:35‏).‏