עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עדי־יהוה

עברית

האם המקרא יכול לעזור לי אם אני בדיכאון?‏

האם המקרא יכול לעזור לי אם אני בדיכאון?‏

תשובת המקרא

כן, כי לפי המקרא ’‏אלוהים מנחם את הנדכאים‏’, והוא יכול להעניק לך את העזרה הטובה ביותר (‏קורינתים ב’. ז’:6‏).‏

מה נותן אלוהים לאנשים הסובלים מדיכאון?‏

  • כוח. אלוהים אומנם לא יפתור את כל בעיותיך, אבל הוא יענה לתפילותיך אם תבקש ממנו כוח להתמודד עם הבעיות, וכך הוא ינחם אותך וירומם את רוחך (‏פיליפים ד’:13‏). הייה סמוך ובטוח שהוא מוכן להקשיב לך, שהרי המקרא אומר: ”‏קרוב יהוה לנשברי לב, ואת דכאי רוח יושיע‏” (‏תהלים ל”ד:19‏). למעשה, אלוהים יכול לשמוע את קריאתך לעזרה גם אם אינך מצליח לבטא במילים את רגשותיך (‏רומים ח’:26, 27‏).‏

  • דוגמאות טובות. אחד ממחברי התהלים, שהיה שקוע בייאוש עמוק, התפלל לאלוהים: ”‏ממעמקים קראתיך‏”. הוא זכר שאלוהים אינו רוצה שנתמוטט מרוב רגשי אשמה, וזה עזר לו להתמודד עם דיכאונו. הוא אמר לאלוהים: ”‏אם עוונות תשמור יה, אדני, מי יעמוד? כי עמך הסליחה, למען תִּוָּרֵא‏” (‏תהלים ק”ל:1,‏ 3, 4‏).‏

  • תקווה. אלוהים לא רק מעניק לנו נחמה, אלא גם מבטיח להסיר בעתיד את כל גורמי הדיכאון. כאשר הוא יגשים הבטחה זו, ’‏הראשונות [כולל דיכאון] לא תיזכרנה, ולא תעלינה על לב‏’ (‏ישעיהו ס”ה:17‏).‏

הערה: עדי־יהוה אומנם מכירים בעזרה שמספק אלוהים, אך הם גם פונים לעזרה רפואית לצורך טיפול במחלות כמו דיכאון קליני (‏מרקוס ב’:17‏). עם זאת, איננו סומכים ידינו על טיפול רפואי זה או אחר; אנו סבורים שעל כל אדם להחליט באופן אישי בעניינים אלה.‏