עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עדי־יהוה

עברית

היכן שוכן השטן?‏

היכן שוכן השטן?‏

תשובת המקרא

השטן הוא יצור רוחני, ולכן הוא שוכן בתחום הסמוי מן העין. הוא אינו שוכן בגיהינום ומענה שם את הרשעים כפי שמתואר באיור.‏

‏’מלחמה בשמיים’‏

במשך תקופה מסוימת יכול היה השטן לנוע בחופשיות בתחום הרוחני ואף להתייצב לפני אלוהים לצד המלאכים הנאמנים (‏איוב א’:6‏). אך המקרא ניבא שתפרוץ ’מלחמה בשמיים’ אשר בסופה יגורש השטן מהשמיים ו’יושלך מטה אל הארץ’ (‏ההתגלות י”ב:9-7‏). הכרונולוגיה המקראית ומאורעות העולם מוכיחים שמלחמה שמימית זו כבר התחוללה. השטן מוגבל כעת לתחום כדור הארץ.‏

האם זה אומר שהשטן שוכן במקום ספציפי בכדור הארץ? לדוגמה, על העיר הקדומה פרגמוס נאמר שהיא ”המקום שבו שוכן כס מלכותו של השטן” ו”מקום מושבו של השטן” (‏ההתגלות ב’:13‏). תיאורים אלה ככל הנראה מצביעים על כך שעיר זו הייתה מרכז של פולחן שטני. המקרא מציין שהשטן שולט על ”כל ממלכות העולם המיושב”. אין הוא שוכן במקום גיאוגרפי ספציפי אחד בכדור הארץ, אלא מוגבל לתחום כדור הארץ (‏לוקס ד’:5, 6‏).‏