עבור לתוכן

מהי חיית הפרא בעלת שבעת הראשים המוזכרת בפרק י”ג בספר ההתגלות?‏

מהי חיית הפרא בעלת שבעת הראשים המוזכרת בפרק י”ג בספר ההתגלות?‏

תשובת המקרא

חיית הפרא בעלת שבעת הראשים, המופיעה לראשונה בההתגלות י”ג:1‏, מסמלת את המערכת הפוליטית הכלל־עולמית.‏

  • יש לה סמכות, כוח וכיסא, והדבר מראה שמדובר בישות פוליטית (‏ההתגלות י”ג:2‏).‏

  • היא שולטת על ”כל שבט ועם ולשון ואומה”, ולכן אין מדובר בממשלה יחידה אחת (‏ההתגלות י”ג:7‏).‏

  • יש לה מאפיינים המזכירים את ארבע החיות המתוארות בנבואה שבדניאל ז’:8-2 — לרבות מראה של נמר, רגלי דוב, פה של אריה ועשר קרניים. החיות שבנבואת דניאל מזוהות כמלכים ספציפיים, או מלכויות פוליטיות, שעמדו בזה אחר זה בראש מעצמות (‏דניאל ז’:17,‏ 23‏). מכאן שחיית הפרא המוזכרת בההתגלות פרק י”ג מסמלת ארגון פוליטי מורכב.‏

  • היא עולה ”מן הים”, כלומר, מעולם האנושות הסוער, שהוא המקור לממשלות האדם (‏ההתגלות י”ג:1;‏ ישעיהו י”ז:12, 13‏).‏

  • המקרא אומר שמספרה של החיה, או שמה — 666 — הוא ”מספר אדם” (‏ההתגלות י”ג:17, 18‏). מכאן אנו למדים שהחיה בההתגלות י”ג היא ישות אנושית ולא יצור רוחני או שד.‏

בין האומות אומנם אין תמימות דעים בנושאים רבים, אך הן כן מאוחדות במובן זה שכולן נחושות לשמור על סמכותן ולא להיכנע לשלטונה של מלכות אלוהים (‏תהלים ב’:2‏). הן גם יעשו יד אחת כדי להילחם בצבאות אלוהים בפיקודו של ישוע המשיח במלחמת הר מגידון, אך במלחמה זו סופן של האומות יהיה מר (‏ההתגלות ט”ז:14,‏ 16; י”ט:19, 20‏).‏

‏”עשר קרניים ושבעה ראשים”‏

המפתח להבנת המשמעות הספציפית של ’עשר הקרניים ושבעת הראשים’ של החיה מפרק י”ג בספר ההתגלות הוא ”צלם חיית הפרא”, המתואר בהמשך ספר ההתגלות כחיה אדומה כשני בעלת שבעה ראשים ועשר קרניים (‏ההתגלות י”ג:1,‏ 14, 15; י”ז:3‏). המקרא אומר ששבעת הראשים של חיה אדומה זו מסמלים ”שבעה מלכים”, או ממשלות (‏ההתגלות י”ז:9, 10‏).‏

בדומה לכך, שבעת הראשים של החיה המוזכרת בההתגלות י”ג:1 מסמלים שבע ממשלות: המעצמות הפוליטיות העיקריות ששלטו לאורך ההיסטוריה ושנטלו חלק מרכזי בדיכוי עמו של אלוהים — מצרים, אשור, בבל, מדי ופרס, יוון, רומא ואנגלו־אמריקה. למספרים מסוימים יש משמעות סמלית במקרא. לדוגמה, המספר עשר מסמל שלמות. אם אנו מגיעים למסקנה שעשר הקרניים מסמלות את כל המדינות הריבוניות, קטנות כגדולות, הרי שהעטרת, או הכתר, שעל כל קרן מראה שכל אחת מן האומות הללו שולטת בו־זמנית עם המעצמה הפוליטית העיקרית בת זמנה.‏