עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עדי־יהוה

עברית

האם עלינו לסגוד לתמונות ולפסלים?‏

האם עלינו לסגוד לתמונות ולפסלים?‏

תשובת המקרא

לא. באנציקלופדיה הקתולית החדשה ‏(אנג’) נאמר בקשר לחוקים שנתן אלוהים לעם ישראל: ”מפרשות מקראיות שונות עולה בבירור שעבודת אלוהים האמיתית לא כללה שימוש בתמונות ופסלים”. שים לב לפסוקים הבאים:‏

  • ”לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ. לא תשתחווה להם ולא תעבדם, כי אנוכי יהוה אלוהיך אל קנא” (‏שמות כ’:4, 5‏). הואיל ואלוהים הוא ”אל קנא”, כלומר, אל הדורש מסירות בלעדית, לא מקובל עליו שניתן כבוד או נסגוד לפסלים, תמונות, אלילים, איקונות, צלמים או סמלים.‏

  • ”כבודי לאחר לא אתן, ותהילתי [לא אתן] לפסילים” (‏ישעיהו מ”ב:8‏). אלוהים אוסר עלינו לעבוד אותו באמצעות פסלים. כאשר ניסו חלק מבני ישראל לעבוד את אלוהים באמצעות עגל הזהב, הוא החשיב זאת לחטא חמור (‏שמות ל”ב:9-7‏).‏

  • ”בל נחשוב שהאלוהות דומה לזהב, לכסף או לאבן, לדבר שפּוּסל ביד אומן ושהוא פרי מחשבת אנוש” (‏מעשי השליחים י”ז:29‏). להבדיל מפולחן פגאני, שבדרך כלל מתאפיין בשימוש בדמויות ש’פוסלו ביד אומן ושהן פרי מחשבת אנוש’, המשיחיים צריכים, בהתאם לכתוב במקרא, ’להתהלך על־פי אמונה ולא על־פי מראה עיניים’ (‏קורינתים ב’. ה’:7‏).‏

  • ”הישמרו לכם מן האלילים” (‏יוחנן א’. ה’:21‏). המצוות המקראיות שנמסרו לעם ישראל ולמשיחיים מראות באופן עקבי שזו טעות לחשוב שהשימוש הפולחני בפסלים ובאיקונות רצוי בעיני אלוהים.‏