עבור לתוכן

האם מותר להתפלל לקדושים?‏

האם מותר להתפלל לקדושים?‏

תשובת המקרא

לא. המקרא מראה שעלינו להתפלל רק לאלוהים, בשם ישוע. ישוע אמר לתלמידיו: ”בדרך זו התפללו: ’אבינו שבשמיים, יתקדש שמך’” (‏מתי ו’:9‏). הוא מעולם לא הורה לתלמידיו להתפלל לקדושים, למלאכים או למישהו אחר מלבד אלוהים.‏

ישוע גם אמר לתלמידיו: ”אני הדרך והאמת והחיים. איש אינו בא אל האב אלא דרכי” (‏יוחנן י”ד:6‏). רק ישוע קיבל סמכות מאת אלוהים לתווך בינינו לבין אלוהים ולהפציר בו בעדנו (‏עברים ז’:25‏).‏

מה אם אנו מתפללים גם לאלוהים וגם לקדושים?‏

בעשרת הדיברות אמר אלוהים: ”אנוכי יהוה אלוהיך אל קנא” (‏שמות כ’:5‏). באיזה מובן אלוהים הוא ”אל קנא”? משמע הדבר שאלוהים דורש מסירות בלעדית. הוא מצווה שנעבוד רק אותו, ותפילות הן חלק מעבודת אלוהים (‏ישעיהו מ”ח:11‏).‏

אנו פוגעים באלוהים אם אנו מתפללים למישהו אחר, לרבות קדושים או מלאכים. כאשר השליח יוחנן רצה להשתחוות בפני מלאך, המלאך עצר אותו ואמר: ”אל תעשה זאת! אינני אלא עבד כמוך וכאחֶיך, אשר מוטלת עליהם המלאכה להעיד על ישוע. לאלוהים השתחווה” (‏ההתגלות י”ט:10‏).‏