עבור לתוכן

האם כור המצרף מוזכר במקרא?‏

האם כור המצרף מוזכר במקרא?‏

תשובת המקרא

לא, הוא אינו מוזכר. הצירוף ”כור מצרף” אינו מופיע במקרא, וגם לא הרעיון שלפיו נשמות הנפטרים עוברות טיהור בכור מצרף.‏ * תן דעתך לכתוב במקרא לגבי החטא והמוות וראה כיצד כתבי־הקודש מפריכים את דוקטרינת כור המצרף.‏

  • האמונה בדמו של ישוע היא שמטהרת את האדם מחטאיו, ולא ייסורים בכור מצרף. במקרא נאמר ש”דם... ישוע מטהר אותנו מכל חטא” וש”ישוע המשיח... בדמו שחרר אותנו מחטאינו” (‏יוחנן א’. א’:7;‏ ההתגלות א’:5‏). ישוע נתן ”את נפשו כופר בעד רבים” כדי לכפר על חטאיהם (‏מתי כ’:28‏).‏

  • למתים אין תודעה. ‏”החיים יודעים שימותו; והמתים אינם יודעים מאומה” (‏קהלת ט’:5‏). אדם שנפטר אינו חש דבר ולכן אינו יכול להיטהר באש כור מצרף.‏

  • לאחר המוות אין עונש על חטאים. במקרא כתוב: ”השכר שמשלם החטא הוא מוות” ו”מי שמת מזוכה מחטאו” (‏רומים ו’:7,‏ 23‏). המוות הוא העונש המלא והמוחלט על החטאים.‏

^ ס' 3 בהקשר לכור המצרף נאמר בספר העוסק בהיסטוריה של הדתות (Orpheus: A General History of Religions): ”אין שום אזכור לכך בספרי הבשורה”. בדומה לכך, האנציקלופדיה הקתולית החדשה ‏(אנג’) מציינת: ”בסיכומו של דבר, הדוקטרינה הקתולית על כור המצרף מבוססת על מסורת ולא על כתבי־הקודש” (מהדורה שנייה, כרך 11, עמוד 825).‏

^ ס' 8 ראה האנציקלופדיה הקתולית החדשה ‏(אנג’), מהדורה שנייה, כרך 11, עמוד 824.‏