עבור לתוכן

האם חוקרים מאמינים שישוע היה קיים?‏

האם חוקרים מאמינים שישוע היה קיים?‏

לחוקרים יש בסיס מוצק להאמין שישוע היה קיים. בעניין ההתייחסויות לישוע ולמשיחיים הקדומים בכתביהם של היסטוריונים מן המאה הראשונה והשנייה לספירה, אומרת אנציקלופדיה בריטניקה, מהדורת 2002 (אנג’): ”‏תיאורים בלתי תלויים אלה מוכיחים שאפילו מתנגדי הדת המשיחית בימי קדם מעולם לא פקפקו בקיומו ההיסטורי של ישוע. סוגיה זו הפכה לשנויה במחלוקת בפעם הראשונה ועל בסיס רעוע בסוף המאה ה־18, במהלך המאה ה־19 ובתחילת המאה ה־20”.‏

ב־2006 נאמר בספר ישוע וארכיאולוגיה ‏(Jesus and Archaeology): ”‏אף חוקר מכובד כיום אינו מפקפק בכך שיהודי ששמו ישוע בן יוסף היה קיים; רובם מודים בפה מלא שכיום ידוע לנו רבות על פעליו ועל עיקרי תורתו‏”.‏

המקרא מציג את ישוע כאדם אמיתי. הוא מספק לנו את שמותיהם של אבות אבותיו ושל בני משפחתו הקרובה (‏מתי א’:1; י”ג:55‏). כמו כן, הוא מוסר לנו את שמותיהם של שליטים ידועים שחיו בתקופתו של ישוע (‏לוקס ג’:1, 2‏). פרטים אלה מאפשרים לחוקרים לאמת את דיוקו של הכתוב במקרא.‏