עבור לתוכן

האם ישוע היה נשוי? האם היו לו אחים?‏

האם ישוע היה נשוי? האם היו לו אחים?‏

תשובת המקרא

מן המקרא עולה בבירור שישוע לא היה נשוי אף־על־פי שלא מצוין בו מפורשות מה היה מצבו המשפחתי.‏ * תן דעתך לעובדות הבאות:‏

  1. המקרא מתייחס פעמים רבות למשפחתו של ישוע ומזכיר נשים שהתלוו אליו במהלך שירותו ועמדו בקרבתו בשעת הוצאתו להורג. אולם המקרא אינו מציין שהייתה לו אישה (‏מתי י”ב:46, 47;‏ מרקוס ג’:31, 32; ט”ו:40;‏ לוקס ח’:2, 3,‏ 19, 20;‏ יוחנן י”ט:25‏). ההסבר ההגיוני ביותר לכך שאין כל אזכור במקרא לאשתו של ישוע הוא שישוע לא היה נשוי.‏

  2. באשר למי שבוחרים לא להינשא כדי לעשות יותר בשירות אלוהים, ישוע אמר לתלמידיו: ”מי שיכול לקבל זאת [את הרווקות] על עצמו, שיקבל” (‏מתי י”ט:12-10‏). הוא הציב מופת למי שבוחרים לא להינשא כדי להתמסר לשירות אלוהים (‏יוחנן י”ג:15;‏ קורינתים א’. ז’:38-32‏).‏

  3. זמן קצר לפני מותו ביקש ישוע מאחד מתלמידיו שידאג לאמו (‏יוחנן י”ט:27-25‏). אילו היו לישוע אישה וילדים, הוא היה מוודא שידאגו גם להם.‏

  4. כאשר המקרא מציין שישוע הוא מופת לבעלים, הוא מתייחס לקהילה כאל אשתו. במקרא נאמר: ”הבעלים, המשיכו לאהוב את נשיכם, כשם שגם המשיח אהב את הקהילה ומסר את עצמו למענה” (‏אפסים ה’:25‏). אילו הייתה לישוע אישה, הפסוק ודאי היה מתייחס לדוגמתו המושלמת כבעלה.‏

האם היו לישוע אחים?‏

כן, לישוע היו לפחות שישה אחים ואחיות. ביניהם נמנים יעקב, יוסף, שמעון ויהודה ולפחות שתי אחיות (‏מתי י”ג:56-54;‏ מרקוס ו’:3‏). אחיו ואחיותיו של ישוע היו ילדיהם הביולוגיים של אמו מרים ובעלה יוסף (‏מתי א’:25‏). המקרא מציין שישוע היה ”בנה הבכור” של מרים, דבר המרמז על כך שהיו לה ילדים נוספים (‏לוקס ב’:7‏).‏

תפיסות מוטעות באשר לאחיו של ישוע

על מנת לתמוך בתפיסה שמרים נותרה בתולה כל ימי חייה, יש המפרשים את המילה ”אחים” בצורות שונות. לדוגמה, יש המאמינים שאחיו של ישוע היו למעשה בניו של יוסף מנישואין קודמים. אולם המקרא מציין שעל־פי ההבטחה שניתנה לדוד, ישוע הוא היורש החוקי הראוי לשבת על כס מלכותו (‏שמואל ב’. ז’:12, 13;‏ לוקס א’:32‏). אילו ליוסף היו בנים גדולים יותר מישוע, הבכור מביניהם היה הופך ליורש החוקי של יוסף.‏

האם ייתכן שהמילה ”אחים” מתייחסת לתלמידיו של ישוע, כלומר לאחיו הרוחניים? רעיון זה מתנגש עם הכתוב במקרא, שהרי נאמר שבשלב מסוים ”אחיו לא האמינו בו” (‏יוחנן ז’:5‏). במקרא יש הבחנה בין אחיו של ישוע לבין תלמידיו (‏יוחנן ב’:12‏).‏

כמו כן, יש הסבורים שאחיו של ישוע היו למעשה דודניו. אולם בכתבי־הקודש היווניים קיימים מונחים מוגדרים לתיאור ”אחים”, ”קרובי משפחה” ו’דודנים’ (‏לוקס כ”א:16;‏ קולוסים ד’:10‏). חוקרי מקרא רבים מכירים בכך שהיו לישוע אחים ואחיות ביולוגיים. לדוגמה, ביאור המקרא לפרשן ‏(The Expositor’s Bible Commentary) מציין: ”ההסבר המתקבל ביותר על הדעת הוא שהמילה ’אחים’... מתייחסת לבניהם של מרים ויוסף, ומכאן לאחיו של ישוע מצד אמו”.‏

^ ס' 3 אומנם המקרא מתייחס לישוע כאל חתן, אך מן ההקשר עולה בבירור שההתייחסויות הללו נושאות משמעות סמלית (‏יוחנן ג’:28, 29;‏ קורינתים ב’. י”א:2‏).‏