עבור לתוכן

האם ישוע הוצא להורג על צלב?‏

האם ישוע הוצא להורג על צלב?‏

תשובת המקרא

בעיני רבים, הצלב הוא הסמל המוכר ביותר של הנצרות. אולם המקרא אינו מתאר את המתקן שעליו הוצא ישוע להורג, ולכן איש אינו יכול לדעת בוודאות מוחלטת מה הייתה צורתו. אף־על־פי־כן, יש הוכחות במקרא שישוע הוצא להורג על עמוד עץ אנכי ולא על צלב.‏

המקרא בדרך כלל משתמש במילה היוונית סְטָאוְרוֹס לציון המתקן שעליו הוצא ישוע להורג (‏מתי כ”ז:40;‏ יוחנן י”ט:17‏). אומנם מילה זו מתורגמת בתרגומים רבים כ”צלב”, אך לא מעט חוקרים תמימי דעים שמשמעותו הבסיסית היא ”עמוד עץ אנכי”.‏ * לפי A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament‏, המילה סְטָאוְרוֹס ‏”אין משמעה בשום פנים ואופן שתי קורות עץ המונחות זו על גבי זו בכל זווית שהיא”.‏

המקרא משתמש גם במילה היוונית קסילון כמילה נרדפת לסְטָאוְרוֹס ‏(‏מעשי השליחים ה’:30;‏ פטרוס א’. ב’:24‏). מילה זו משמעה ”עץ”, ”קורה” או ”עמוד”.‏ * בהתאם לכך, בתרגום המקרא The Companion Bible מופיעה המסקנה הבאה: ”אין דבר וחצי דבר ביוונית של [הברית החדשה] המרמז על שתי קורות עץ”.‏

האם השימוש בצלב לצורכי פולחן מקובל על אלוהים?‏

קרוּקס סימפלקס ‏(crux simplex) — השם הלטיני לעמוד עץ יחיד ששימש להוקעת פושעים

העובדות והפסוקים המקראיים הבאים מראים שאל לנו להשתמש בצלב לצורכי פולחן,‏ ואין זה משנה מה הייתה צורת המתקן ששימש להוצאה להורג של ישוע.‏

  1. אלוהים אוסר שימוש פולחני בצלמים או בסמלים, כולל הצלב. אלוהים אסר על בני ישראל לעבוד אותו בעזרת ”תמונת כל סמל”, וגם למשיחיים נאמר ’לנוס מעבודת אלילים’ (‏דברים ד’:19-15;‏ קורינתים א’. י’:14‏).‏

  2. המשיחיים בני המאה הראשונה לא עשו שימוש פולחני בצלב.‏ * תורתם ודוגמתם של השליחים הן המודל לחיקוי עבור כל המשיחיים (‏תסלוניקים ב’. ב’:15‏).‏

  3. לשימוש הפולחני בצלב יש שורשים פגאניים.‏ * מאות שנים לאחר מותו של ישוע, כאשר הכנסיות כבר סטו מתורתו, הותר למצטרפים החדשים ”להמשיך להשתמש בחלק גדול מהסמלים והסימנים הפגאניים שלהם”, לרבות הצלב (‏The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words‏). אך המקרא אינו מתיר אימוץ סמלים פגאניים לשם צירוף מאמינים חדשים (‏קורינתים ב’. ו’:17‏).‏

^ ס' 4 ראה 84 Volume II, page ‏,The Imperial Bible-Dictionary and ‏;‏825 Revised Edition, Volume 1, page ‏,The International Standard Bible Encyclopedia ;‏572 Volume VII, page ‏,Theological Dictionary of the New Testament ‏;245 ,Third Edition, edited by D. R. W. Wood ‏,New Bible Dictionary.‏

^ ס' 5 ראה 37 Volume V, page ‏,Theological Dictionary of the New Testament ‏;1191-1192 by Liddell and Scott, Ninth Edition, pages ‏,A Greek-English Lexicon ;‏1165 page ‏,The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words‏.‏

^ ס' 9 ראה 186 Oxford University Press, appendix 162, page ‏,The Companion Bible ‏;40 page ‏,The Cross—Its History and Symbolism ‏;”2003, entry “Cross ‏,Encyclopædia Britannica.‏

^ ס' 10 ראה 205-207 pages ‏,Symbols Around Us ;‏246 Volume 8, page ‏,The Encyclopedia Americana ‏;165 Volume 4, page ‏,The Encyclopedia of Religion‏.‏