תשובת המקרא

מתנגדיו של ישוע טענו נגדו שהוא השווה את עצמו לאלוהים (‏יוחנן ה’:18; י’:33-30‏). אולם ישוע מעולם לא טען שהוא במעמד שווה לאל הכול יכול, אלא אמר: ”‏האב גדול ממני‏” (‏יוחנן י”ד:28‏).‏

תלמידיו הקדומים של ישוע לא סברו שהוא במעמד שווה לאל הכול יכול. למשל, השליח פאולוס כתב שלאחר שישוע הוקם לתחיים, ”‏רומם אותו אלוהים למעמד נעלה‏”. ברור אפוא שפאולוס לא סבר שישוע הוא האל הכול יכול. אילו היה ישוע שווה לאלוהים, כיצד יכול היה אלוהים לרומם אותו למעמד נעלה יותר? (‏פיליפים ב’:9‏).‏