עבור לתוכן

האם אלוהים קיים?‏

האם אלוהים קיים?‏

תשובת המקרא

כן, המקרא מציג בפנינו ראיות משכנעות לכך שאלוהים קיים. הוא קורא לנו לפתח אמונה באלוהים, אך לא להאמין אמונה עיוורת בטענות דתיות למיניהן, אלא להשתמש ב”כושר החשיבה” ו’ביכולת השכלית’ שלנו (‏רומים י”ב:1;‏ יוחנן א’. ה’:20‏, הערת שוליים). תן דעתך לקווי הטיעונים שלהלן, המבוססים על המקרא:‏

  • קיומו של יקום מאורגן שיש בו חיים מעיד על קיומו של בורא. במקרא נאמר: ”כמובן, לכל בית יש בונה, אך מי שבנה את הכול הוא אלוהים” (‏עברים ג’:4‏). ההיגיון שבהצהרה זו אומנם פשוט, אך אנשים משכילים רבים נוכחו שזהו טיעון חזק.‏ *

  • כבני אדם, ניחנו מטבענו ברצון להבין את משמעות החיים ואת מטרתם — סוג של רעב הממשיך להציק לנו גם אחרי שצרכינו הפיזיים באים על סיפוקם. זה חלק ממה שהמקרא מכנה ’צורכנו הרוחני’, הכולל את הרצון להכיר את אלוהים ולעבוד אותו (‏מתי ה’:3‏, הערת שוליים; ההתגלות ד’:11‏). צורך רוחני זה לא רק מוכיח שאלוהים קיים אלא גם מעיד על כך שהוא בורא אוהב שרוצה שנשביע את הצורך הזה (‏מתי ד’:4‏).‏

  • נבואות מפורטות במקרא נכתבו מאות שנים מראש והתגשמו בדייקנות. דיוקן של הנבואות הללו והתגשמותן לפרטי פרטים מעידים בבירור שהן נבעו ממקור על־אנושי (‏פטרוס ב’. א’:21‏).‏

  • ברשות כותבי המקרא היה ידע מדעי שהיה נשגב מבינתם של בני דורם. לדוגמה, בימי קדם רבים האמינו שכדור הארץ נתמך על־ידי בעל חיים כגון פיל, חזיר בר או שור. בניגוד לכך, המקרא אומר שאלוהים ”תולה ארץ על בלי־מה [על לא כלום]” (‏איוב כ”ו:7‏). בדומה לכך, המקרא מתאר נכונה את צורת הארץ כ”חוג”, או עיגול (‏ישעיהו מ’:22‏). רבים סבורים שההסבר הכי מתקבל על הדעת להבנה מתקדמת שכזו הוא שכותבי המקרא קיבלו את המידע מאת אלוהים.‏

  • המקרא משיב על שאלות קשות רבות — שאלות שללא מענה מספק יכולות לגרום לאדם להפוך לאתיאיסט. למשל: אם אלוהים אוהב וכול יכול, למה יש סבל ורוע בעולם? מדוע הדת גורמת לאנשים רבים לעשות את הרע במקום את הטוב? (‏טיטוס א’:16‏).‏

^ ס' 4 לדוגמה, האסטרונום המנוח אלן סֶנְדֶג’ אמר פעם לגבי היקום: ”אין זה מתקבל על דעתי שסדר כזה נבע מתוך כאוס. חייב להיות גורם מארגן. אלוהים הוא תעלומה בעיניי, אבל הוא ההסבר לפלא הקיום, למציאותם של דברים”.‏