עבור לתוכן

האם אלוהים יעזור לי אם אתפלל אליו?‏

האם אלוהים יעזור לי אם אתפלל אליו?‏

תשובת המקרא

כן, אלוהים עוזר למי שמבקשים ממנו בכנות בקשות העולות בקנה אחד עם רצונו. גם אם מעולם לא התפללת, דוגמתם של אנשים במקרא שביקשו עזרה מאלוהים יכולה לעודד אותך. תן דעתך לפסוקים הבאים:‏

  • ”עָזְרני, יהוה אלוהיי; הושיעני כחסדך” (‏תהלים ק”ט:26‏).‏

  • ”אני עני ואביון. אלוהים, חושה לי. עזרי ומפלטי אתה” (‏תהלים ע’:6‏).‏

כמובן, למי שכתב מילים אלה הייתה אמונה חזקה באלוהים. אולם אלוהים מקשיב לכל מי שפונים אליו בגישה הנכונה, כמו למשל אנשים ”נשברי לב” ו”דכאי רוח” (‏תהלים ל”ד:19‏).‏

אל לך לחשוש שאלוהים רחוק מדי ושלא אכפת לו מבעיותיך. במקרא נאמר: ”רם יהוה, ושפל [עניו] יראה; וגבוה [יהיר] ממרחק יְיֵדָע” (‏תהלים קל”ח:6‏). למעשה, ישוע אמר לתלמידיו: ”אפילו שערות ראשכם נמנו כולן” (‏מתי י’:30‏). אלוהים שם לב לפרטים בך שאפילו אתה לא מודע להם. אם כן, אין ספק שאם תתפלל אליו ותבקש שיעזור לך להתמודד עם דאגותיך, הוא יקשיב לך (‏פטרוס א’. ה’:7‏).‏