תשובת המקרא

כן, מפני שאלוהים רוצה שאנשים יתכנסו יחדיו כדי לעבוד אותו. במקרא נאמר: ”הבה נשים לב איש אל רעהו כדי לעורר זה את זה לאהבה ולמעשים טובים, ואל נזנח את התכנסויותינו” (‏עברים י’:24, 25‏).‏

ישוע רמז שתלמידיו יהיו חלק מקבוצה מאורגנת. הוא אמר להם: ”בזאת יֵדעו הכול שתלמידיי אתם, אם תהיה אהבה ביניכם” (‏יוחנן י”ג:35‏). אחת הדרכים העיקריות שבהן היה על תלמידי המשיח להפגין את האהבה הזאת היא באמצעות התרועעות עם אחיהם לאמונה. הם היו צריכים להיות מאורגנים במסגרת קהילות שיתכנסו באופן קבוע כדי לעבוד את אלוהים (‏קורינתים א’. ט”ז:19‏). הם נועדו להיות אגודת אחים בינלאומית (‏פטרוס א’. ב’:17‏).‏

אין די בהשתייכות לדת מסוימת

המקרא אומנם מראה שיש להתכנס יחדיו לשם עבודת אלוהים, אך הוא אינו מלמד שהאדם יכול להיות רצוי בעיני אלוהים רק בזכות השתייכות לדת מסוימת. כדי שדת תהיה רצויה בעיני אלוהים, היא צריכה להשפיע על חיי היומיום של האדם. לדוגמה, המקרא אומר: ”זוהי עבודת אלוהים [או, ”דת”] טהורה אשר אין בה טומאה בעיני אלוהינו ואבינו: לדאוג ליתומים ולאלמנות בצרתם ולהישמר נקי מטומאת העולם” (‏יעקב א’:27‏).‏