עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עדי־יהוה

עברית

האם אחרי תחייתו של ישוע היה לו גוף בשר ודם או גוף רוחני?‏

האם אחרי תחייתו של ישוע היה לו גוף בשר ודם או גוף רוחני?‏

תשובת המקרא

המקרא אומר שישוע ”הומת בבשר אך הוחיה ברוח” (‏פטרוס א’. ג’:18;‏ מעשי השליחים י”ג:34;‏ קורינתים א’. ט”ו:45;‏ קורינתים ב’. ה’:16‏).‏

גם דבריו של ישוע מראים שהוא לא יקום לתחייה בגופו, גוף בשר ודם. הוא אמר שהוא ייתן את ’בשרו’ ככופר בעד בני האדם ”כדי שיחיה העולם” (‏יוחנן ו’:51;‏ מתי כ’:28‏). אילו לקח בחזרה את בשרו כשהוקם לתחייה הוא היה מבטל את קורבן הכופר. אך הדבר לא יכול היה לקרות, שכן המקרא אומר שהוא הקריב את בשרו ודמו ”אחת ולתמיד” (‏עברים ט’:11, 12‏).‏

אם ישוע הוקם לתחייה בגוף רוחני כיצד ראו אותו תלמידיו?‏

  • יצורים רוחניים יכולים ללבוש גוף בשר ודם. לדוגמה, מלאכים שעשו כן בעבר אפילו אכלו ושתו עם בני אדם (‏בראשית י”ח:8-1; י”ט:3-1‏). אבל הם עדיין היו יצורים רוחניים, והם יכלו לעזוב את התחום הפיזי (‏שופטים י”ג:21-15‏).‏

  • גם ישוע לאחר תחייתו לבש זמנית גוף בשר ודם כפי שעשו בעבר המלאכים. אך בתור יצור רוחני הוא מסוגל היה להופיע ולהיעלם במפתיע (‏לוקס כ”ד:31;‏ יוחנן כ’:19,‏ 26‏). הגופים שלבש לא היו זהים בכל פעם שנגלה לאחרים. ולכן אפילו חבריו הקרובים של ישוע זיהו אותו אך ורק לפי מה שאמר או עשה (‏לוקס כ”ד:30, 31,‏ 35;‏ יוחנן כ’:16-14; כ”א:6, 7‏).‏

  • כאשר נגלה ישוע אל השליח תומא הוא לבש גוף ועליו סימני פציעה. ישוע עשה כן כדי לחזק את אמונתו של תומא, משום שתומא לא היה בטוח שישוע קם לתחייה (‏יוחנן כ’:29-24‏).‏