עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עדי־יהוה

עברית

מהי ביאת המשיח?‏

מהי ביאת המשיח?‏

תשובת המקרא

בכתבי־הקודש ישנם עשרות אזכורים לביאתו העתידית של המשיח במטרה לשפוט את תושבי הארץ.‏ * לדוגמה, במתי כ”ה:33-31 נאמר:‏

‏”כאשר יבוא בן האדם [ישוע המשיח] בתפארתו וכל המלאכים אתו, יֵשב על כיסא כבודו. אז ייאספו לפניו כל העמים, והוא יפריד בין בני האדם כרועה המפריד את הכבשים מן העזים. את הכבשים יציב לימינו ואת העזים לשמאלו”.‏

עת זו של משפט תהיה חלק מ”צרה גדולה” אשר לא הייתה כמוה בהיסטוריה האנושית. צרה זו תגיע לשיאה במלחמת הר מגידון (‏מתי כ”ד:21;‏ ההתגלות ט”ז:16‏). על אויבי ישוע, המתוארים במשלו כעזים, ”ייגזר עונש של אבדון עולם” (‏תסלוניקים ב’. א’:9;‏ ההתגלות י”ט:11,‏ 15‏). בניגוד לכך, למשרתיו הנאמנים, המתוארים ככבשים, תהיה התוחלת לרשת ”חיי עולם” (‏מתי כ”ה:46‏).‏

מתי יבוא המשיח?‏

ישוע אמר: ”את היום ההוא ואת השעה ההיא אין איש יודע” (‏מתי כ”ד:36,‏ 42; כ”ה:13‏). אך הוא תיאר ”אות” מורכב ונראה לעין שיזהה את התקופה שלפני בואו (‏מתי כ”ד:3,‏ 14-7;‏ לוקס כ”א:10, 11‏).‏

האם המשיח יבוא בגוף רוחני או בגוף בשר ודם?‏

ישוע הוקם לתחייה בגוף רוחני‏, לכן הוא יבוא כיצור רוחני ולא בגוף בשר ודם (‏קורינתים א’. ט”ו:45;‏ פטרוס א’. ג’:18‏). מסיבה זו ישוע אמר לשליחיו ביום שלפני מותו: ”עוד מעט והעולם לא יוסיף לראותני” (‏יוחנן י”ד:19‏).‏

תפיסות מוטעות נפוצות לגבי ביאת המשיח

תפיסה מוטעית: כאשר המקרא אומר שאנשים יראו את ישוע ”בא בענני השמיים”, משמע הדבר שישוע יבוא בצורה גלויה לעין (‏מתי כ”ד:30‏).‏

עובדה: לא אחת המקרא קושר בין עננים למשהו שנסתר מהעין (‏ויקרא ט”ז:2;‏ במדבר י”א:25;‏ דברים ל”ג:26‏). למשל, אלוהים אמר למשה: ”אנוכי בא אליך בעב הענן” (‏שמות י”ט:9‏). משה לא ראה את אלוהים, פשוטו כמשמעו. בדומה לכך, כשנאמר שהמשיח ”בא בענני השמיים”, הכוונה היא שאנשים יבינו שהוא בא אף שהם לא יוכלו לראותו בצורה פיזית.‏

תפיסה מוטעית: כוונת המשפט ”כל עין תראה אותו”, המוזכר בספר ההתגלות א’:7 באשר לביאתו של המשיח, היא מילולית.‏

עובדה: לעיתים משמען של המילים היווניות המתורגמות במקרא כ”עין” ו”לראות” היא להבין או לקלוט ולא לראות בצורה פיזית * (‏מתי י”ג:15;‏ לוקס י”ט:42;‏ רומים ט”ו:21;‏ אפסים א’:18‏). המקרא אומר שלאחר תחייתו של ישוע ”הוא שוכן באור שלא ניתן לקרוב אליו; אדם... אינו יכול לראותו” (‏טימותיאוס א’. ו’:16‏). לפיכך משמעות המילים ”כל עין תראה אותו” היא שכל האנשים יבינו שישוע הוא זה שמוציא לפועל את משפטיו של אלוהים (‏מתי כ”ד:30‏).‏

תפיסה מוטעית: הכתוב ביוחנן ב’. 7 מראה שישוע יבוא בבשר.‏

עובדה: בפסוק נאמר: ”הרי מתעים רבים הופיעו בעולם, אנשים שאינם מודים כי ישוע המשיח בא בבשר”.‏

בימיו של השליח יוחנן היו שהתכחשו לכך שישוע בא לכדור הארץ כאדם בשר ודם. הם נקראו גנוסטים. הפסוק ביוחנן ב’. 7 נכתב כדי להפריך את טענתם הכוזבת.‏

^ ס' 3 רבים משתמשים במונחים ”הביאה השנייה” או ”האדוונטוס השני” בהתייחסם לביאתו של המשיח, אולם מונחים אלה אינם מוזכרים במקרא.‏

^ ס' 14 ראה הלקסיקון היווני־אנגלי החדש של הברית החדשה מאת תַּייֶר ‏(1981), עמודים 451 ו־470.‏