עבור לתוכן

שיעורי וידיאו

סרטוני מבוא לספרי המקרא

סרטונים קצרים אלה מכילים מידע מועיל על הרקע והתוכן של ספרי המקרא. סרטונים אלה יעשירו את קריאת המקרא והלימוד האישי שלך.‏

מבוא לעזרא

יהוה מקיים את הבטחתו לשחרר את עמו מן השבי בבבל ולשקם את עבודת אלוהים האמיתית בירושלים.‏

מבוא לנחמיה

ספר נחמיה מכיל לקחים חשובים עבור כל עובדי אלוהים האמיתיים בימינו.‏

מבוא לאסתר

האירועים הדרמתיים שהתרחשו בתקופת אסתר יחזקו את אמונתך בכוחו של יהוה אלוהים להציל את משרתיו מכל צרה כיום.‏

מבוא לאיוב

כל אוהבי יהוה עתידים להיבחן. ספר איוב מספק לנו את הביטחון שאנו יכולים לשמור על נאמנותנו ולצדד בריבונות יהוה.‏

מבוא לתהלים

ספר תהלים מצדד בריבונותו של יהוה, עוזר לאוהבי יהוה ומנחם אותם ומראה כיצד ישתנה העולם באמצעות מלכותו.

מבוא למשלי

הדרכה אלוהית בנוגע לכל היבט בחיי היומיום — מענייני עסקים ועד נושאים משפחתיים.‏

מבוא לקהלת

שלמה המלך מבליט את הדברים החשובים באמת בחיים ומשווה אותם עם דברים המנוגדים לחוכמה האלוהית.‏

מבוא לשיר השירים

אהבתה האיתנה של הנערה השולמית כלפי הרועה מתוארת כ’שלהבת יה’. מדוע?‏

מבוא לישעיהו

ספר ישעיהו מכיל נבואות שאין עליהן עוררין היכולות לחזק את ביטחונך ביהוה כמקיים הבטחות וכאל ישועתנו.‏

מבוא לירמיהו

ירמיהו דבק במשימתו כנביא בנאמנות חרף הקשיים. חשוב כיצד משרתי אלוהים יכולים כיום להפיק תועלת מדוגמתו.‏

מבוא לאיכה

הספר, שנכתב על־ידי הנביא ירמיהו, מביע צער עמוק על חורבן ירושלים ומראה כיצד חרטה מובילה לרחמי אלוהים.‏

מבוא ליחזקאל

יחזקאל מילא בענווה ובאומץ כל משימה שקיבל מאלוהים, לא משנה עד כמה קשה היא הייתה. דוגמתו יקרה מאוד עבורנו כיום.‏

מבוא לדניאל

דניאל ורעיו נשארו נאמנים ליהוה בכל הנסיבות. דוגמתם הטובה והתגשמות הנבואות יכולות להועיל לנו כיום, בעת הקץ.‏

מבוא להושע

נבואותיו של הושע מכילות לקחים חשובים עבורנו בנוגע לרחמי יהוה כלפי חוטאים המגלים חרטה ובנוגע לדרך שבה הוא דורש שנעבוד אותו.‏

מבוא ליואל

יואל ניבא על ”יום יהוה” הקרב ובא וגילה מהו המפתח להינצלות. נבואותיו חשובות אף יותר בימינו.‏

מבוא לעמוס

יהוה השתמש באדם עניו זה לביצוע פעילות חשובה. אילו לקחים יקרי ערך נוכל ללמוד מהדוגמה של עמוס?‏

מבוא לעובדיה

זהו הספר הקצר ביותר בתנ”ך. הנבואה מציעה תקווה ומבטיחה ששלטון יהוה יוצדק.‏

מבוא ליונה

הנביא קיבל תיקון, מילא את משימתו ולמד לקח חשוב על חסדו ורחמיו של אלוהים. חוויותיו ייגעו לליבך.

מבוא למיכה

ספר נבואי זה שנכתב בהשראת אלוהים יכול לחזק את ביטחוננו בכך שדרישותיו של יהוה תמיד סבירות ומועילות.‏

מבוא לנחום

ספר נבואי זה נוסך בנו את הביטחון שיהוה תמיד מגשים את דברו ומספק נחמה לכל מבקשי השלום והישועה באמצעות מלכותו.‏

מבוא לחבקוק

נוכל להיות בטוחים שיהוה תמיד יודע מהי העת הנכונה ביותר והדרך הטובה ביותר להושיע את עמו.‏

מבוא לצפניה

מדוע עלינו להישמר מהמחשבה שיום משפטו של יהוה לא יגיע?‏

מבוא לחגי

ספר נבואי זה מדגיש עד כמה חשוב להציב את עבודת אלוהים לפני עניינינו האישיים.‏

מבוא לזכריה

חזונותיו ונבואותיו הרבים של אלוהים חיזקו בעבר את עמו. כיום אותן נבואות ממשיכות לנסוך בנו את הביטחון שיהוה תומך בנו.‏

מבוא למלאכי

זהו ספר נבואי המדבר על עקרונותיו הבלתי משתנים של יהוה, על רחמיו ועל אהבתו. בנוסף הוא מכיל לקחים חיוניים שניתן ליישם בימינו.‏

מבוא למתי

תוכל ליהנות מלימוד עובדות בסיסיות על ספר הבשורה הראשון מבין ארבעת ספרי הבשורה שבמקרא.‏

מבוא למרקוס

מרקוס, ספר הבשורה הקצר ביותר, מספק הצצה לשלטונו העתידי של ישוע כמלך במלכות אלוהים.‏

מבוא ללוקס

אילו פרטים ייחודיים מופיעים אך ורק בספר הבשורה על־פי לוקס?‏

מבוא ליוחנן

ספר יוחנן מבליט את אהבתו של ישוע כלפי האנושות, את המופת שהציב בגילוי ענווה ואת זהותו בתור המשיח – המלך העתידי של מלכות אלוהים.‏

למד עוד

ספרים וחוברות

המקרא — איזה מסר טמון בו?‏

מהו המסר העיקרי של המקרא?‏