דף הדרכה זה מבוסס על פרק 13 בספר מה באמת מלמד המקרא?‏

ראה מה מלמד המקרא לגבי שימוש פסול בדם וכיצד השימוש הראוי היחיד בדם יכול להציל את חיינו.‏