שירים יכולים לעזור לנו להיות ידידיו של יהוה. בוא נשיר ביחד עם כפיר וסופי על הברכות שנובעות מציות ליהוה.‏