עבור לתוכן

פרויקטים לתוכנית הרוחנית המשפחתית

כיצד רוח הקודש נוסכת בנו כוח לשרת את יהוה

שופטים פרקים י”ג עד ט”ז

הנחיות להורים: השתמשו בפעילויות אלו כדי ללמוד את המקרא כמשפחה.

כיצד רוח הקודש נוסכת בנו כוח לשרת את יהוה

פרויקטים לתוכנית הרוחנית המשפחתית

כיצד רוח הקודש נוסכת בנו כוח לשרת את יהוה

שופטים פרקים י”ג עד ט”ז

הנחיות להורים: השתמשו בפעילויות אלו כדי ללמוד את המקרא כמשפחה.

כיצד רוח הקודש נוסכת בנו כוח לשרת את יהוה