עבור לתוכן

פרויקטים לתוכנית הרוחנית המשפחתית

יוסף מציל חיים

בראשית פרקים מ”א עד נ’‏

הנחיות להורים: השתמשו בפעילויות אלו כדי ללמוד את המקרא כמשפחה.

פרויקטים לתוכנית הרוחנית המשפחתית

יוסף מציל חיים

בראשית פרקים מ”א עד נ’‏

הנחיות להורים: השתמשו בפעילויות אלו כדי ללמוד את המקרא כמשפחה.