עבור לתוכן

פעילויות לימודיות

ישוע — נביא כמשה

הורד את הפעילות הלימודית ומצא ארבעה קווי דמיון בין משה לישוע המשיח.‏