עבור לתוכן

כרטיסי דמויות מקראיות

פוטיפר

הורד את כרטיס הדמות המקראית ולמד בעזרתו על פוטיפר, מצרי שקנה את יוסף כדי שיהיה לו לעבד. הדפס, גזור, קפל לחצי ושמור.‏