הורד כרטיס של דמות מקראית זו ולמד על יהונתן. גזור, קפל לחצי ושמור.‏