עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עדי־יהוה

עברית

מה אוכל לעשות אם אני מכור לפורנוגרפיה?‏

מה אוכל לעשות אם אני מכור לפורנוגרפיה?‏

מה תוכל לעשות

הבן מהו טיבה האמיתי של הפורנוגרפיה. הפורנוגרפיה היא לא יותר מאשר ניסיון לבזות משהו שאלוהים ברא כדבר מכובד. אם תראה את הפורנוגרפיה באור כזה, יעזור לך הדבר ’לשנוא רע’ (‏תהלים צ”ז:10‏).‏

חשוב על ההשלכות. הפורנוגרפיה מבזה את האנשים המוצגים בה וגם משפילה את הצופים בה. לא לשווא אומר המקרא: ”‏ערום [פיקח] ראה רעה ונסתר‏” (‏משלי כ”ב:3‏).‏

הצהרת מחויבות. ‏”‏ברית כרתי לעיניי. ומה אתבונן על בתולה?‏‏” אמר איוב הנאמן (‏איוב ל”א:1‏). הנה כמה מה’בריתות’ שתוכל לכרות עם עצמך:‏

  • לא אגלוש באינטרנט כאשר אני לבד.‏

  • אסגור מייד כל חלון קופץ או אתר בעל תכנים מיניים.‏

  • אם אמעד אשוחח עם חבר בוגר.‏

לפורנוגרפיה יש אפקט מצטבר — ככל שאתה צופה בה יותר, כך קשה יותר להשתחרר ממנה

התפלל על כך. מחבר התהלים התחנן בפני יהוה אלוהים: ”‏העבר עיניי מראות שווא‏” (‏תהלים קי”ט:37‏). אלוהים מעוניין שתצליח ואם תתפלל אליו, הוא יוכל להעניק לך את הכוח לפעול בדרך הנכונה (‏פיליפים ד’:13‏).‏

שוחח עם מישהו. במקרים רבים צעד חשוב בהתגברות על ההרגל הוא לפתוח את ליבך בפני ידיד נאמן (‏משלי י”ז:17‏).‏

זכור: בכל פעם שאתה מתרחק מפורנוגרפיה, אתה זוכה בניצחון משמעותי. ספר ליהוה אלוהים על הניצחון והודה לו על הכוח שהוא נתן לך. כאשר אתה מתרחק מפורנוגרפיה, אתה משמח את ליבו (‏משלי כ”ז:11‏).‏