שלושה צעירים מדברים על חסרונות הדחיינות ועל התועלת שבהשלמת משימות.‏